I N F  O R M A C  J A

Jeżeli chcą Państwo zamontować podlicznik we własnym zakresie, prosimy o :

  1. Złożenie w formie elektronicznej Wniosku o wydanie Warunków Technicznych na montaż wodomierza (podlicznika)określającego ilość wody zużytej bezpowrotnie.
  2. Zamontowanie wodomierza (podlicznika) zgodnie z „Ogólnymi warunkami instalacji podlicznika określającego ilości wody zużytej bezpowrotnie na podlewanie zieleni”.
  3. Przesłanie na adres mailowy: bok@mpecwik.pl WYRAŹNEGO zdjęcia:

– instalacji wodociągowej w miejscu zamontowania nowego wodomierza (podlicznika),
– zdjęcia tarczy nowo zamontowanego wodomierza (podlicznika),
– zdjęcia tarczy wodomierza głównego.

Wodomierz (podlicznik) zostanie wprowadzony do systemu rozliczeniowego MPECWiK, natomiast jego oplombowanie nastąpi w późniejszym, ustalonym z Państwem terminie.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta:

– nr telefonu: 61 285 35 18, kom. 506 638 522

– e-mail: bok@mpecwik.pl

Przepraszamy za niedogodności związane z zaistniałą sytuacją.

                                                                                                                  MPECWiK Środa Wlkp.

Wniosek o wydanie Warunków Technicznych na montaż wodomierza podlicznika określajcego ilość wody zużytej bezpowrotnie

Ogólne warunki instalacji podlicznika określającego ilości wody bezpowrotnie zużytej na podlewanie zieleni/ogródków