Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. uprzejmie informuje, iż uruchomiło nową usługę, jaką jest e-FAKTURA.

E-FAKTURA to faktura przesyłana elektronicznie bezpośrednio na adres e-mailowy, zawierająca dokładnie te same dane oraz mająca taką samą wartość pod względem skutków prawnych i skarbowych, co faktura w formie papierowej.
Usługa ta jest dostępna dla każdego z Państwa. Aby z niej korzystać wystarczy dostęp do Internetu.

Korzyści jakie będę Państwo mieli z otrzymywania:
– nieograniczony dostęp do e-FAKTURY, w każdym miejscu, w którym jest dostęp do Internetu;
– e-FAKTURĘ otrzymają Państwo zaraz po jej wystawieniu, co znacząco wpływa na planowanie wydatków oraz wyeliminowanie ewentualnych opóźnień w płatnościach;
– e-FAKTURA powoduje brak konieczności gromadzenia w domu papierowych dokumentów;
– przez e-FAKTURĘ przyczyniają się Państwo do dbania o środowisko naturalne.

Pragniemy również Państwa zainteresować wprowadzaną w najbliższym czasie usługą przesyłania informacji przez sms lub e-mail, dotyczącą świadczonych przez MPECWiK Sp.z o.o. usług, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, np.:
– o przerwach w dostawie wody lub występujących awariach;
– o zmianach cen wynikających z taryfy za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki.

Wystarczy wypełnić i podpisać poniższy formularz, przekazać go inkasentowi lub dostarczyć do siedziby Spółki, po czym usługa zostanie uruchomiona.