Zgromadzenie wspólników

Właścicielem spółki jest Gmina Środa Wielkopolska, a funkcje Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Środy Wielkopolskiej – Piotr Mieloch.

Rada Nadzorcza

Piotr Nowak – przewodniczący Rady Nadzorczej
Mieczysław Szymański – członek
Piasecka Edyta  – członek
Aneta Norkiewicz – członek

Zarząd

Prezes – Bartosz Bałażyk
Wiceprezes – Leszek Gawarecki

Wewnętrzna struktura organizacyjna

Składa się ona z działów i samodzielnych stanowisk. Poszczególnymi działami kierują kierownicy.
Działem Finansowo-Księgowym kieruje Główny Księgowy.