MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.
W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

ul. Harcerska 16
63 – 000 Środa Wlkp.

tel. (61) 285 – 35 -18 

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00
Kasa w godz. 7:00 – 10:00

e-mail: sekretariat@mpecwik.pl

ePUAP -Elektroniczna skrzynka podawcza

Adres skrytki

/mpecwik/SkrytkaESP

POGOTOWIE WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE 

tel. 994 / 61 285 34 86, kom. 697 991 478

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI – ZGŁOSZENIA
tel. 48 61-285-35-18

NIP: 786-00-05-874
REGON: 630637014
Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS Nr 000000 8592
Wysokość Kapitału Zakładowego: 44.946.500,00 zł.
Konto bankowe:

Santander Bank Polska SA I/O Środa Wlkp.
Nr 91 1090 1418 0000 0000 4101 5111

Dla przelewów zagranicznych:
WBK PPLPPXXX 91 1090 1418 0000 0000 4101 5111

Indywidualne konto klienta w SBL Śrem:

KK 9084 0003 8877 NNNN NNNN NNNN

gdzie:

KK – dwucyfrowa liczba kontrolna

NNNN NNNN NNNN – indywidualny 12 cyfrowy numer klienta

Biuro Obsługi Klienta

tel. 61-285-35-18 wew. 22

tel. kom. 506-638-522

tel. kom. 505-799-417

bok@mpecwik.pl

Dział Zaopatrzenia w Wodę

tel. (61) 285-34-86
suw@mpecwik.pl

Kierownik
Marek Graczyk

Dział Gospodarki Ściekowej

tel. (61) 285-38-68
oczyszczalnia@mpecwik.pl

Kierownik
mgr inż. Grzegorz Węcławiak
g.weclawiak@mpecwik.pl

Dział Laboratorium

tel. 505-800-567
laboratorium@mpecwik.pl
mpecwik.lab@wp.pl

Kierownik
mgr inż. Monika Rozmiarek
m.rozmiarek@mpecwik.pl

Dział Sieci Przesyłowych

tel. 725 852 947
deswk@mpecwik.pl

Kierownik
Maciej Przybylski

Dział Energetyki Cieplnej

tel. 697-991-492

tel. 697-991-498

dec@mpecwik.pl

Kierownik

inż. Adam Erenc

tel. 502-203-670

Dział Sprzedaży

tel. (61) 285-35-18 wew. 18
zbyt@mpecwik.pl

Kierownik
Danuta Jankowiak
d.jankowiak@mpecwik.pl

Dział Techniczny

tel. (61) 285-35-18
techniczny@mpecwik.pl

Kierownik

mgr inż. Tomasz Wawrzyniak

t.wawrzyniak@mpecwik.pl

Dział Finansowo-Księgowy

tel. (61) 285-35-18 wew. 11
ksiegowosc@mpecwik.pl

Główny Księgowy
Ewa Kubiak
e.kubiak@mpecwik.pl

Dział Organizacyjno-prawny

tel. (61) 285-35-18 wew. 20

mgr Szczepan Wawrzyniak
sz.wawrzyniak@mpecwik.pl

Dział Kadr

tel. (61) 285-35-18 wew. 15
d.stepien@mpecwik.pl

Dorota Stępień

Dział Zaopatrzenia


tel. (61) 285-38-67
zaopatrzenie@mpecwik.pl

Marek Matuszewski

Magazyn

magazyn@mpecwik.pl

BHP

bhp@mpecwik.pl

Windykacja

windykacja@mpecwik.pl

Przetargi

przetargi@mpecwik.pl