INFORMACJA DLA ODBIORCÓW CIEPŁA

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW CIEPŁA O ZAKOŃCZENIU SEZONU GRZEWCZEGO 2023-2024 Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. informuje, że z dniem 21 maja 2024 roku wstrzymuje, na wnioski odbiorców, dostawę energii cieplnej. MPECWiK Sp. z o.o.

Czytaj więcej »

Wodomierze w MPECWIK Środa Wlkp.

Wodomierze w MPECWIK Środa Wlkp. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  dostarcza obecnie wodę do 7000 odbiorców: gospodarstw domowych, instytucji i firm. Jednym z głównych zadań MPECWiK, jest poprawne rozliczanie zużytej wody i odbiór ścieków.  Każda nieruchomość, która jest podłączona do sieci wodociągowej należącej do Spółki, opomiarowana jest wodomierzem głównym, który jest własnością Przedsiębiorstwa. Legalizacja Spółka, ma obowiązek

Czytaj więcej »

Pijmy wodę ze średzkich zdrojów

Pijmy wodę ze średzkich zdrojów Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. uprzejmie informuje, że na terenie miasta Środa Wielkopolska ponownie uruchomiono zdroje. Urządzenia te co roku zostają wyłączone z użytkowania na okres zimowy. Po okresie nieużytkowania zdroje zostały wyczyszczone, przepłukane i zdezynfekowane. Jednocześnie wykonane zostały kontrolne badania jakości wody, wykonywane przez akredytowane laboratorium,

Czytaj więcej »

MPECWiK wyznacza dobre praktyki w swoich inwestycjach

Miło nam poinformować, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego wskazał projekt realizowany przez MPECWiK w latach 2020-2023 pt. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Środa Wielkopolska – przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Brodowie, przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zielniki, rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Winna Góra.” jako dobra praktyka, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w województwie

Czytaj więcej »

OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z E N I E         Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej uprzejmie informuje, że zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu z 20 kwietnia 2023 roku nr PO.RZT.70.13.2023/D/BS zatwierdzona została taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

Czytaj więcej »

Winna Góra po raz drugi w ramach uporządkowania gospodarki ściekowej PROW 2014-2020

Winna Góra po raz drugi w ramach  uporządkowania gospodarki ściekowej PROW 2014-2020 MPECWiK Sp. z o. o. realizuje kolejne zadanie, w ramach pomocy finansowej na operację:„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Środa Wielkopolska (etap II) – rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Starkówiec Piątkowski, przebudowa sieci wodociągowej w m. Nadziejewo, rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Winna

Czytaj więcej »

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW CIEPŁA O ZAKOŃCZENIU SEZONU GRZEWCZEGO 2023-2024   Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. informuje, że z dniem 21 maja 2024 roku wstrzymuje, na wnioski odbiorców, dostawę energii cieplnej. MPECWiK Sp. z o.o.