Dział Energetyki Cieplnej z siedzibą w Środzie Wlkp. przy ul. Olimpijskiej jest jednym z działów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Środzie Wlkp.

Przedmiotem działalności DEC jest sprzedaż, przesył i dystrybucja energii cieplnej na podstawie udzielonych koncesji oraz eksploatacja sieci ciepłowniczej wraz z węzłami.

Ciepło kupujemy ze źródła znajdującego się na terenie miasta Środa Wlkp. i jest to : Cukrownia Środa Wlkp. przy ul. Niedziałkowskiego 27 wchodząca w skład spółki produkcyjnej Pfeifer & Langen Polska S.A.

W roku 1993 posiadaliśmy 5 węzłów cieplnych i obsługiwaliśmy 7 kotłowni a sieć magistralna wynosiła 2,7 km.  W roku 1998 posiadaliśmy już 18 węzłów cieplnych, które powstały w miejscach po zlikwidowanych kotłowniach a sieć rozbudowano do 7,4 km. W kolejnych latach powstawały nowe węzły cieplne i sieci. Obecnie na terenie Środy Wlkp. jest ponad 30 węzłów cieplnych a długość sieci wynosi ponad 10 km.

Energię cieplną dostarczamy na cele :

– mieszkaniowe tj. spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorstwa komunalne,

– użyteczności publicznej tj. placówki oświatowe – szkoły i przedszkola; szpital, pływalnia oraz ośrodek sportu,

 – pozostałe obiekty tj. firmy produkcyjne , handlowe i usługowe.

Obsługujemy  ponad 30 w pełni zautomatyzowanych węzłów cieplnych tj.

– węzły indywidualne ( każdy węzeł obsługuje jeden obiekt)

– węzły grupowe ( każdy węzeł obsługuje więcej niż jeden obiekt)

 oraz  węzły indywidualne  obce.

Łączna moc zamówiona przez odbiorców kształtuje się na poziomie  ±17 MW.

 Sprzedaż ciepła odbywa się w sezonie grzewczym (sezon grzewczy – okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektu) i wynosi blisko 100 tyś GJ.

Cena za ciepło jest regulowana i zatwierdzana przez Urząd Regulacji Energetyki.

Dostarczamy ciepło od obiektów zlokalizowanych przy ul. Kosynierów (ZSR) przez centrum miasta aż do Średzkiego Szpitala przy ul. Żwirki i Wigury.

Dzięki systematycznej modernizacji sieci oraz wykonanym inwestycjom 96 % sieci jest w technologii rur preizolowanych a co za tym idzie straty ciepła na tych sieciach są na bardzo niskim poziomie.

Tak rozbudowany układ daje po pierwsze czyste powietrze i po drugie niższe koszty ogrzewania. Wbrew pozorom to właśnie dymiące z małych kotłowni kominy były najbardziej uciążliwe dla środowiska. Z naszego miasta poznikały siejące sadzę, popiół i siarkę kopciuchy. Duże kotłownie, nawet węglowe, są nieporównywalnie sprawniejsze, a instalacje do usuwania pyłów, związków siarki i azotu w przeliczeniu na produkowaną energię – skuteczniejsze i mniej kosztowne.

W czasie sezonu grzewczego prowadzimy nadzór nad prawidłową pracą urządzeń ciepłowniczych co pozwala nam na szybkie wykrywanie  awarii i usuwanie ich w jak najkrótszym czasie aby zaspokoić komfort ciepła naszym odbiorcom.

 Poza sezonem grzewczym prowadzimy szereg prac związanych z modernizacją , konserwacją i remontami urządzeń ciepłowniczych.

CENNIK

Cennik

TARYFY DLA CIEPŁA

 
 
 

 

KONCESJE

 

 

ANALIZA PRACY SIECI CIEPŁOWNICZEJ MPECWIK SP Z O.O. 

 

DRUKI DO POBRANIA