INFORMACJA DLA ODBIORCÓW CIEPŁA

 Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. uprzejmie informuje, że w dniu 14 grudnia 2022 r. została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfa dla ciepła dla firmy Pfeifer & Langen Polska S.A. w Poznaniu będącej wytwórcą ciepła. (Biuletyn Branżowy URE – Ciepło Nr 826) Mając na względzie art. 47 ust. 4 prawa […]

Ankieta dotycząca funkcjonowania MPECWiK Sp. z o.o. w Środzie Wlkp.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp., zwraca się do mieszkańców miasta i gminy Środa Wielkopolska będących odbiorcami naszych usług z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej funkcjonowania naszej Spółki. Informacje pozyskane poprzez ankietę pozwolą nam na podjęcie działań mających na celu podniesienie jakości świadczonych usług, co wpłynie na zadowolenie naszych klientów. Ankieta przeprowadzona […]

Kolejne dofinansowanie unijne pozyskane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp.

W dniu 28.11.2022r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Prezes Spółki Pan Bartosz Bałażyk wraz z Panem Krzysztofem Grabowskim – Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego reprezentującego Samorząd Województwa Wielkopolskiego, w obecności Pani Izabeli Mroczek -Dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Kierownika Działu Technicznego MPECWiK Pana Tomasza Wawrzyniaka, podpisali umowę o przyznaniu pomocy na operację „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Środa Wielkopolska […]

MPECWiK Środa Wlkp. wśród ekspertów podczas V edycji konferencji „Badania jakości wód i ścieków”.

Podczas V edycji konferencji „Badania jakości wód i ścieków” organizowanej przez przegląd ogólnopolski pod patronatem PCA można było zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami i wytycznymi związanymi z analityką wód i ścieków. Spotkanie było okazją do wysłuchania inspirujących prelekcji przygotowanych przez uznanych ekspertów, którzy przybliżyli zagadnienia zarówno praktyczne, legislacyjne, jak i techniczne. Wśród tych ekspertów prezentacje przedstawiła nasza koleżanka kord.ds bezpieczeństwa […]

Środa Wielkopolska: tanie ogrzewanie i coraz czystsza energia!

Dzięki współpracy samorządu oraz cukrowni należącej do Pfeifer & Langen Polska mieszkańcy Środy Wielkopolskiej płacą najmniej w regionie za ogrzewanie. – Ciepło z cukrowni ogrzewa około jedną trzecią miasta oraz 36 budynków użyteczności publicznej, w tym szkoły, przedszkola i szpital, na czym korzystają wszyscy mieszkańcy – podkreśla Piotr Mieloch, burmistrz Środy Wielkopolskiej. „Tanie ogrzewanie i przyszłość biogazowni” to główne tematy, […]

Wizytacja Komisji Infrastruktury Rady Miejskiej na obiektach MPECWiK Środa Wlkp.

W dniu 31 listopada radni Komisji Infrastruktury Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej wraz z Burmistrzem Piotrem Mielochem dokonali kontroli inwestycji prowadzonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. W trakcie wizytacji radni zapoznali się z systemem zaopatrzenia miasta w ciepło systemowe, które realizuje Dział Energetyki Cieplnej Spółki. Radni zwrócili uwagę na fakt, że […]

Informacja dla odbiorców ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji  spółka z o.o. w Środzie Wlkp. (sprzedawca ciepła) na temat obowiązków niektórych odbiorców ciepła określonych w ustawie z 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.                                          Ustawa z 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła […]

Branża wodociągowo-kanalizacyjna, w trosce o odbiorców swoich usług.

W związku z pracami nad projektem ustawy o szczególnym wsparciu odbiorców wrażliwych oraz jednostek samorządu terytorialnego, z uwagi na dramatyczną sytuację finansową oraz realną groźbę utraty płynności finansowej przez firmy wod.-kan., IGWP wystąpiła do Prezesa Rady Ministrów RP Mateusza Morawieckiego, Ministra Infrastruktury Marka Gróbarczyka, Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina oraz Minister Klimatu i Środowiska Anny Moskwy z wnioskiem o włączenie […]

MPECWiK na Konferencji Eksploatatorów Stacji Uzdatniania Wody

„Problemy z dezynfekcją wód podziemnych na przykładzie barwnych wód trzeciorzędowych. Uboczne skutki dezynfekcji. Jak sobie poradzić z problemem?” to temat referatu wygłoszonego w trakcie ogólnopolskiej konferencji „Warsztaty dla Eksploatatorów Stacji Uzdatniania Wody” przez Aleksandrę Górską – koordynatora ds. bezpieczeństwa w naszej Spółce oraz Joannę Nawracałę – specjalistę ds. technicznych w Dziale zaopatrzenia w wodę. W trakcie prezentacji Aleksandra Górska przedstawiła […]

Dzień Wodociągowca 2022.

Dzień Wodociągowca 2022. W ostatni piątek, 23. września, pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. obchodzili swoje święto. Wśród zaproszonych gości znalazł się m.in. Burmistrz Miasta Piotr Mieloch wraz z Wiceburmistrz Marią Mieszczak, Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Nowak, oraz jego zastępca Mieczysław Szymański. Uroczystość rozpoczął prezes Bartosz Bałażyk, który przedstawił obecną sytuację finansową […]