Budowa budynku garażowo – gospodarczego wraz z instalacjami na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Kórnicka 80 w Środzie Wielkopolskiej.

W tym tygodniu rozpoczęła się budowa budynku garażowo – gospodarczego wraz z instalacjami na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Kórnicka 80 w Środzie Wielkopolskiej. Jest to jeden z elementów rozbudowy i modernizacji tego obiektu.  W przyszłości rozbudowa SUW Kórnicka zakłada budowę dodatkowego zbiornika wody czystej, który zabezpieczy rezerwy dostawy wody dla naszych odbiorców, a dla poprawy funkcjonalności i estetyki […]

INFORMACJA – 24.12.2020 r. BIURA Spółki będą nieczynne.

INFORMACJA – 24.12.2020 r. BIURA Spółki będą nieczynne. Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej uprzejmie informuje, że dzień 24.12.2020 r. został wyznaczony dniem wolnym od pracy, w zamian za święto przypadające w sobotę 26.12.2020 r.  W związku z powyższym w w/w dniu BIURA Spółki będą nieczynne.  Ewentualne awarie należy zgłaszać pod następującymi numerami telefonu: […]

WODOCIĄGI W ZIMIE – INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI i ADMINISTRATORÓW NIERUCHOMOŚCI

W związku z występowaniem w zimie niskich temperatur, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. uprzejmie prosi swoich Klientów o zabezpieczenie wewnętrznych instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych przed zamarznięciem. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wodomierze umieszczone: a także na punkty czerpalne zlokalizowane na zewnątrz posesji. Miejsca te łatwo przemarzają.  Zamarznięcie instalacji może w konsekwencji doprowadzić do […]

Alternatywne źródła energii – fotowoltaika

W związku ze znacznym wzrostem cen energii elektrycznej, która jest jednym z czynników mających wpływ na cenę wody i ścieków, postanowiliśmy wdrożyć montaż alternatywnych źródeł pozyskania energii na obiektach Spółki, w tym fotowoltaiki.  W chwili obecnej wykonywana jest instalacja fotowoltaiczna na Stacji Uzdatniania Wody w Starkówcu Piątkowskim, o sumarycznej mocy 34,2 kWp. W skład instalacji wchodzą 92 panele monokrystaliczne o […]

INFORMACJA dla mieszkańców

I N F O R M A C J A Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. informuje, że obecnie trwają prace związane z przebudową i rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w Brodowie. SUW Brodowo zaopatruje w wodę ponad 2500 mieszkańców z 21 miejscowości: Annopole (nr 3), Brodowo, Chudzice (nr 12, 13, 14), Chwałkowo, Dębicz, […]

MPECWIK 110 – LECIE ŚREDZKICH WODOCIĄGÓW

Zgodnie ze wcześniejszą zapowiedzią  udostępniamy film przygotowany przez pracowników MPECWiK, przedstawiający historię i dzień dzisiejszy wodociągów w Środzie Wielkopolskiej. Prezentacja filmu odbywa się w ramach rozpoczętych obchodów 110-lecia średzkich wodociągów, gdzie w latach 1910-1911 rozpoczęto budowę pierwszych urządzeń wodociągowych  w Środzie Wlkp.  Zachęcamy do obejrzenia  filmu  i śledzenia naszych kolejnych publikacji o wydarzeniach przygotowanych z tej okazji.

Budowa budynku garażowo – gospodarczego wraz z instalacjami na terenie SUW ul. Kórnicka 80 w Środzie Wielkopolskiej

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. informuje, że zostało wszczęte postępowanie przetargowe zgodnie z regulaminem zamówień sektorowych o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującym w spółce dla inwestycji : Budowa budynku garażowo – gospodarczego wraz z instalacjami na terenie SUW ul. Kórnicka 80 […]

Dostępność obsługi Klienta MPECWiK Środa Wlkp.:

Jesteśmy dla Państwa dostępni telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00 pod nr telefonu: 61 285 35 18. Jednocześnie zachęcamy do mailowego kontaktu na adres e-mail: bok@mpecwik.pl lub przez platformę eBOK dostępną na stronie www.wodociagi-sroda.pl Osobisty kontakt z pracownikiem Biura Obsługi Klienta (BOK) oraz Działu Technicznego może odbywać się po wcześniejszym telefonicznym lub elektronicznym umówieniu się z pracownikami spółki, przy zachowaniu następujących […]