MPECWiK Środa Wlkp. świadczy usługi związane z przeglądem hydrantów przeciwpożarowych

Zastanawiacie się co to za widok? Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy właściciel sieci wodociągowej zobowiązany jest do okresowego przeglądy hydrantów ppoż zainstalowanych na sieci. Regularne przeglądy hydrantów są gwarancją utrzymania wymaganego prawem bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Dlatego zachęcamy właścicieli wewnętrznych sieci i instalacji wodociągowych do skorzystania z naszych usług związanych z przeglądem hydrantów. Przegląd kończy sporządzenie protokołu z badania […]

WODOCIĄGI W ZIMIE – INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI i ADMINISTRATORÓW NIERUCHOMOŚCI

W związku z występowaniem w zimie niskich temperatur, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. uprzejmie prosi swoich Klientów o zabezpieczenie wewnętrznych instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych przed zamarznięciem. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wodomierze umieszczone: a także na punkty czerpalne zlokalizowane na zewnątrz posesji. Miejsca te łatwo przemarzają.  Zamarznięcie instalacji może w konsekwencji doprowadzić do […]

MPECWiK pokazało kierunki rozwoju

„Perspektywy rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Środa Wielkopolska” były tematem konferencji samorządowej pod patronatem Burmistrza Środy Wielkopolskiej, która odbyła się 3 października br. w „Restauracji Wiedeńska”. Na konferencję zaproszono burmistrza i radnych miejskich, starostę z radnymi powiatowymi, urzędników zajmujących się tą tematyką, szefów firm zrzucających ścieki przemysłowe, służby sanitarne. Ogółem w konferencji wzięło udział 70 osób. Celem konferencji było […]

Dzień Wodociągowca 2019

27 września br. odbyło się spotkanie pracowników MPECWiK z okazji Dnia Wodociągowca. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Burmistrz Piotr Mieloch, Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Wullert, Przewodniczący Rady Nadzorczej dr inż. Piotr Nowak oraz jego zastępca Mieczysław Szymański. Po powitaniu zebranych przez prezesa spółki Jana Buczkowskiego głos zabrał Burmistrz Piotr Mieloch, który podziękował pracownikom wodociągów średzkich za ich pracę. Podkreślił, że […]

UWAGA OSZUŚCI !!!

I N F O R M A C J A Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie informuje, że w ostatnim okresie na terenie gminy pojawiły się osoby podające się za pracowników naszej Spółki, by pod pretekstem kontroli lub awarii wejść do domów bądź mieszkań. Po wejściu, wykorzystując nieuwagę mieszkańców, okradają ich z pieniędzy […]

Wizyta Radnych

W sobotę 21 września br. na zaproszenie zarządu MPECWiK radni miejscy i powiatowi mieli możliwość zwiedzić Przepompownię Główną przy ul. Niedziałkowskiego oraz Gminną Oczyszczalnię Ścieków w Chwałkowie wraz z Laboratorium, jak również Stację Uzdatniania Wody przy ul. Kórnickiej w Środzie Wlkp. Wodociągi stwarzają taką okazję raz na kilka lat. Jednak zwiedzanie rozpoczęło się od przepompowni ścieków przy ul. Lotniczej. Monitoring […]

Aleksandra Górska z MPECWiK prelegentką na ogólnopolskiej konferencji

„Wybrane zagrożenia w systemie zaopatrzenia w wodę na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji spółka z o. o w Środzie Wielkopolskiej” były tematem referatu  wygłoszonego w trakcie ogólnopolskiej konferencji „Warsztaty dla Eksploatatorów Stacji Uzdatniania Wody” przez mgr inż. Aleksandrę Górską – koordynatora ds. bezpieczeństwa wody w naszej Spółce. W trakcie prezentacji omawiane były doświadczenia dotyczące zagrożeń jakie mogą wystąpić […]

System monitoringu sieci wodociągowej chroni zdrowie ludzi

Wprowadzany w ostatnich latach przez MPECWiK monitoring sieci wodociągowej wraz z systemem zdalnego odczytu wodomierzy za pomocą sieci GSM nie tylko pozwala na wykrycie usterek rurociągów i dokładnej lokalizacji ewentualnych wycieków wody. System przede wszystkim pozwala na zbilansowanie ilości wody wtłoczonej i sprzedanej według wodomierzy w określonej strefie oraz określenie wielkości wody niesprzedanej. Trwające od kilku tygodni upały, jak również […]