WODOCIĄGI W ZIMIE – INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI i ADMINISTRATORÓW NIERUCHOMOŚCI

W związku z występowaniem w zimie niskich temperatur, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. uprzejmie prosi swoich Klientów o zabezpieczenie wewnętrznych instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych przed zamarznięciem. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wodomierze umieszczone: a także na punkty czerpalne zlokalizowane na zewnątrz posesji. Miejsca te łatwo przemarzają. Zamarznięcie instalacji może w konsekwencji doprowadzić do […]

Rozeznanie cenowe – wykonanie elewacji budynku węzła cieplnego wraz z robotami towarzyszącymi

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp., w ramach rozeznania cenowego zamierza zlecić wykonanie elewacji budynku węzła cieplnego WG A3 os Jagiellońskie wraz z robotami towarzyszącymi. Szczegółowe Warunki Zamówienia zostały opublikowane w dniu 5 listopada 2018 roku na stronie internetowej Spółki www.wodociagi-sroda.pl zakładka przetargi. ( kliknij tutaj ) UWAGA!  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT – 13 LISTOPADA 2018 godz. 9.00 UWAGA!  […]

Współpraca MPECWiK i jednostek organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa wody w gminie Środa Wielkopolska

W ostatni piątek, 26 października, na zaproszenie zarządu średzkich wodociągów, odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli sztabu kryzysowego Gminy i Powiatu, Sanepidu oraz Państwowej Straży Pożarnej. Celem spotkania było wypracowanie zasad współpracy MPECWiK z jednostkami organizacyjnymi w zakresie bezpieczeństwa wody na wypadek wystąpienia zdarzenia niebezpiecznego w systemie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Na przykładzie studium przypadku, opisującego zdarzenie niebezpieczne na terenie Strefy […]

Średzkie wodociągi wzorem dla innych – X Konferencja „Straty wody w systemach wodociągowych”

„Odczyty wodomierzy za pomocą sieci GSM wobec strat wody” to tytuł referatu, który wygłosił prezes MPECWiK Jan Buczkowski w ramach X Konferencji „Straty wody w systemach wodociągowych” organizowanej przez firmę Dendros. Prelekcji wysłuchało ponad 110 wodociągowców z terenu całej Polski. Opiekunem merytorycznym spotkania był dr inż. Florian Piechurski z Politechniki Śląskiej. W trakcie prelekcji zaprezentowane zostało nowoczesne, pionierskie rozwiązanie wprowadzone przez […]

Dzień Wodociągowca 2018

28 września br. odbyło się spotkanie pracowników MPECWiK Sp. z o.o. z okazji Dnia Wodociągowca. Wśród zaproszonych gości znalazł się m.in. Burmistrz Wojciech Ziętkowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Nowak, oraz jego zastępca Mieczysław Szymański. Po kilku słowach otwarcia prezesa spółki Jana Buczkowskiego, głos zabrał Burmistrz miasta Wojciech Ziętkowski, który podziękował pracownikom MPECWiK Sp. z o.o. za ich pracę. Podkreślił, że […]

WZ – rozeznanie cenowe – udzielenie kredytu

WARUNKI  ZAMÓWIENIA W  TRYBIE  ROZEZNANIA CENOWEGO Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp., w ramach rozeznania cenowego zaprasza do złożenia oferty na udzielenie kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w m. Trzebisławki  oraz budowy i wymiany sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Środa Wlkp. Szczegółowe Warunki Zamówienia zostały opublikowane w […]

WZ – przetarg nieograniczony – zakup energii

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp., ogłasza przetarg na zakup energii elektrycznej dla obiektów Zamawiającego Szczegółowe Warunki Zamówienia zostały opublikowane w dniu 1 października 2018 roku na stronie internetowej Spółki www.wodociagi-sroda.pl zakładka przetargi. ( kliknij tutaj ) Podmioty spełniające warunki przetargowe mogą składać pisemne oferty w sekretariacie Spółki ( pokój nr 7) do dnia 19 października 2018 roku  do godz. 10:00. […]

Rozeznanie cenowe Hydrofornia Babin

WARUNKI  ZAMÓWIENIA W  TRYBIE  ROZEZNANIA CENOWEGO Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp., w ramach rozeznania cenowego zamierza zlecić wykonanie elewacji budynku Hydroforni w m. Babin wraz z robotami towarzyszącymi. Szczegółowe Warunki Zamówienia zostały opublikowane w dniu 26 września 2018 roku na stronie internetowej Spółki www.wodociagi-sroda.pl zakładka przetargi. ( kliknij tutaj ) Podmioty spełniające warunki przetargowe mogą składać pisemne oferty […]

Przetarg na wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa MPECWiK

OGŁOSZENIE – PRZETARG Spółka MPECWiK ogłasza przetarg nieograniczony pisemny otwarty ofertowy na sprzedaż nieruchomości oraz urządzeń i infrastruktury technicznej związanych z przesyłaniem ciepła na terenie miasta Środa Wielkopolska tj. wydzielonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa (WZCP) Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji spółka z o. o. w Środzie Wielkopolskiej Szczegółowe Warunki Sprzedaży zostały opublikowane w dniu 17 września 2018 roku na stronie […]

Jaka woda płynie w naszych kranach?

Poniżej publikujemy treść wywiadu z prezesem Janem Buczkowskim, który ukazał się w Głosie Powiatu Średzkiego 31.08.2018 r. Jaka woda płynie w naszych kranach? Czy można pić wodę prosto z kranu? Jak panująca susza i wysokie temperatury wpływają na zasoby wody w naszej gminie? Na te oraz inne pytania dotyczące najcenniejszego surowca Ziemi w rozmowie z Sonią Langner odpowiadał Jan Buczkowski, […]