WODOCIĄGI W ZIMIE

WODOCIĄGI W ZIMIE – INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI i ADMINISTRATORÓW  NIERUCHOMOŚCI W związku z występowaniem w zimie niskich temperatur, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. uprzejmie prosi swoich Klientów o zabezpieczenie wewnętrznych instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych przed zamarznięciem. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wodomierze umieszczone: a także na punkty czerpalne zlokalizowane na zewnątrz posesji. Miejsca […]

Reorganizacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.

Środa Wielkopolska 01 grudnia 2017r. Reorganizacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji spółka z o. o . Podajemy do publicznej wiadomości, że zarząd spółki po konsultacji z Radą Nadzorczą oraz  Burmistrzem Miasta Środa Wielkopolska postanowił wszcząć procedurę ewentualnej sprzedaży Działu Energetyki Cieplnej (DEC) naszej spółki. Przyjęta procedura sprzedaży została uzgodniona z Radą Nadzorczą  i odbywa się według obowiązujących przepisów […]

Przedłużenie terminu konkursu

Zarząd MPECWiK Sp.z o.o. informuje, że został przedłużony termin nadsyłania zdjęć na konkurs pod hasłem :”Zbieramy pamiątki o średzkich wodociągach” – do 31 grudnia 2017r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszym kwartale 2018r. Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy do udziału w konkursie! Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!                    Zarząd MPECWiK

Przetarg na zakup energii elektrycznej

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp., ogłasza przetarg w ramach procedura nieograniczona na dostawy i usługi na zakup energii elektrycznej.           Zarząd MPECWiK Więcej informacji kliknij tutaj.

Zmiana druków faktur wystawianych przez naszą Spółkę

Szanowni Państwo, Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. uprzejmie informuje, że zmienione zostały druki faktur wystawianych przez naszą Spółkę. Pragniemy podkreślić, że wprowadzenie zmiany jest efektem wdrażania nowego systemu komputerowego, który ma na celu usprawnienie i ułatwienie obsługi klienta, a w niedalekiej przyszłości uruchomienie eBOK – Elektronicznego Biura Obsługi Klienta. Zarząd MPECWiK […]

Zmiana zasad przyłączania nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej będących w posiadaniu MPECWiK Środa Wlkp.

W związku z podjętą 22 czerwca 2017 r. uchwałą Sądu Najwyższego, która dokonała interpretacji definicji „przyłącza wodociągowego” i „przyłącza kanalizacyjnego”, określonych w art. 2 pkt. 5 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z 2017 r. poz. 328) Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. […]

MPECWiK poszukuje operatora – elektryka DZW

Operator – elektryk w Dziale Zaopatrzenia w Wodę   Wymagania: Oferujemy:   Zainteresowanych kandydatów prosimy o składanie życiorysu oraz listu motywacyjnego w siedzibie firmy w godzinach od 7:00 do 15:00 lub o przesłanie pocztą na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp., ul. Harcerska 16, 63-000 Środa Wlkp., lub na adres e-mail: sekretariat@mpecwik.pl   Wszelkich informacji […]

Konferencja wodociągowa na Wyspie Edwarda

Nasza Spółka zorganizowała 2 czerwca konferencję branżową na temat bezpieczeństwa wody. W szkoleniu wzięło udział ok. 40 osób z zaprzyjaźnionych wodociągów z Dominowa, Krzykos, Zaniemyśla, Śremu, Chodzieży, Kostrzyna Wlkp., Kościana i Wrześni. W sali wynajętej na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu odbyły się prezentacje na temat tworzenia Planów Bezpieczeństwa Wody, realizacji celów zarządczych związanych ze zmianami w przepisach prawa oraz roli […]

Absolutorium dla Rady Nadzorczej i Zarządu MPECWiK za rok 2016

W czwartek 20 kwietnia podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Burmistrz Wojciech Ziętkowski i Zastępca Burmistrza Ernest Iwańczuk zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem zarządu z działalności spółki w r. 2016. W czasie Zgromadzenia przedstawiono informacje z wykonania planu finansowego, dokumenty z badania sprawozdania finansowego przez Kancelarię Biegłych Rewidentów, ocenę Rady Nadzorczej i projekty uchwał. MPECWiK w roku ubiegłym zajmowało się […]

Wybory członków Rady Nadzorczej

W związku z upływem kadencji dwóch członków Rady Nadzorczej MPECWiK, wybieranych przez załogę, zarząd spółki zwołał zebranie pracownicze w celu dokonania wyboru nowych przedstawicieli. Dotychczasowi członkowie Rady Nadzorczej – Maciej Lewandowski i Wiesław Wicher pełnili swoje funkcje przez 3 lata. Zebranie otworzył prezes Jan Buczkowski, który powitał przybyłych i stwierdził, że obecnych jest 70 pracowników na 81 uprawnionych. Z tego […]