Edukacja na obiektach MPECWiK

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 ze Środy Wlkp. odwiedzili obiekty MPECWiK: Stację Uzdatniania Wody przy ul. Kórnickiej oraz Gminną Oczyszczalnię Ścieków w Chwałkowie . Wycieczka stanowiła jedno z działań podejmowanych przez uczniów szkół w ramach ogólnopolskiego programu ZAADOPTUJ RZEKĘ, mającego na celu uświadomienie roli wody w życiu człowieka, zwierząt i roślin oraz uwrażliwienia na konieczność jej oszczędzania. Kierownicy obiektów: p. […]