Wodna mgiełka na Starym Rynku

Słupki rtęci powędrowały na wysokość ponad 30 stopni i taka aura ma się utrzymać przez kolejnych kilka dni. Na płycie Starego Rynku w Środzie wodociągi średzkie  uruchomiły w czwartek kurtynę wodną, która choć trochę ma ulżyć mieszkańcom w trakcie upałów. Ci, którym dokucza wysoka temperatura, mogą ochłodzić się w specjalnej wodnej mgiełce, którą wodociągi uruchomiły przed południem na rynku. Amatorzy wodnych […]

Nowy członek Zarządu w wodociągach

2 maja w czasie posiedzenia Rady Nadzorczej MPECWiK w Środzie Wlkp., na nowego członka Zarządu Spółki powołano Bartosza Bałażyka. Jego powołanie jest związane z odejściem na rentę wieloletniego dyrektora, prezesa, a ostatnio wiceprezesa Zarządu MPECWiK – Andrzeja Korneckiego. Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała obecnego członka Zarządu – pana Grzegorza Żarnowskiego na stanowisko wiceprezesa Zarządu Spółki. B. Bałażyk w wodociągach średzkich pracuje […]

Absolutorium dla Rady Nadzorczej i Zarządu MPECWiK za rok 2012

W piątek 19 kwietnia podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Burmistrz Wojciech Ziętkowski i Zastępca Burmistrza Ernest Iwańczuk zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem zarządu z działalności spółki w r. 2012. W czasie Zgromadzenia przedstawiono informacje z wykonania planu finansowego, dokumenty z badania sprawozdania finansowego przez Kancelarię Biegłych Rewidentów, ocenę Rady Nadzorczej i projekty uchwał. MPECWiK w roku ubiegłym zajmowało się […]

Nowa taryfa na dostawę wody i wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej – obowiązuje od 1 kwietnia 2013r.

z dniem 1 kwietnia 2013r. ulega zmianie wysokość opłat Na podstawie art. 24 ust 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. informuje, że zgodnie z […]

Andrzej Kornecki odznaczony medalem Ministra Środowiska, 20-lecie Przedsiębiorstwa Wodociągowego w Środzie Wlkp.

20-lecie przedsiębiorstwa wodociągowego w Środzie. W miniony piątek 25 stycznia 2013r. w jednej ze średzkich restauracji obchodzono 20. rocznicę powstania w Środzie przedsiębiorstwa wodociągowego.01 stycznia 1993r. w wyniku przekształcenia Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poznaniu Wojewoda Poznański powołał Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Środzie. Z tej okazji Minister Środowiska przyznał pierwszemu dyrektorowi PWiK w Środzie Andrzejowi Korneckiemu medal za […]