Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Koszutach

Pod koniec listopada oddano do użytku stację uzdatniania wody w Koszutach, która po wielu latach ciągłej pracy została poddana modernizacji. Modernizacja swym zakresem obejmowała demontaż instalacji technologicznej w tym rurociągów, armatury odcinającej, zbiornika wody i urządzenia hydroforowego. W zamian w budynku stacji  zamontowano zestaw hydroforowy, mieszacz wodno-powietrzny  oraz rurociągi z PE, armaturę odcinającą i szafę sterowniczą pozwalającą w pełni zautomatyzować […]

Orange nagradza wielkopolskie firmy w konkursie Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. i internetowy portal Presstu.pl z województwa wielkopolskiego zwyciężyły w kategorii „Inspirująca firma” konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju. Kategorii tej patronuje Orange – mecenas konkursu. Laureaci edycji regionalnej będą walczyć o zwycięstwo w etapie ogólnopolskim projektu, który odbędzie się w Warszawie w styczniu 2013 roku.Organizowany przez Fundację Innowacji […]

UP podbija Środę Wielkopolską!

Dnia 26 października grupa studentów należących do Koła Inżynierów Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyła wycieczkę do Środy Wielkopolskiej. Celem wyprawy było poznanie systemu uzdatniania wody oraz procesu oczyszczania ścieków w Środzie. Ku zadowoleniu przyszłych inżynierów, dzięki uprzejmości zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji, udało się w pełni zrealizować plan wyprawy. W pierwszej kolejności studenci zwiedzili wybudowaną ponad […]

Wizyta radnych

21 czerwca br. na zaproszenie zarządu MPECWiK radni miejscy, powiatowi oraz pracownicy Urzędu Miejskiego mieli okazję zwiedzić Przepompownię Główną przy ul. Niedziałkowskiego oraz Gminną Oczyszczalnię Ścieków w Chwałkowie wraz z nowoczesnym Laboratorium. W czwartek około godziny 14.30 do podstawionego busa wsiadło ok. 20 osób. Ze względu na deszczową pogodę goście wyposażeni zostali w firmowe parasole.Zebranych powitali członkowie Zarządu Spółki – […]

Przegląd podwodnych urządzeń eksploatacyjnych na Gminnej Oczyszczalni Ścieków

W dniach 12 i 13 czerwca br. na terenie oczyszczalni ścieków w Chwałkowie przeprowadzone zostaną prace przeglądowe obiektów gospodarki ściekowej: zagęszczacza osadu oraz komory napowietrzania.Prace podwodne wykonane są przez firmę zewnętrzną posiadającą odpowiedni sprzęt płetwonurkowy pozwalający na bezpieczną pracę w zbiornikach osadu czynnego. Na czas sprawdzania urządzeń zamontowanych przy dnie zbiorników , wstrzymano pracę urządzeń elektrycznych – wirownic mieszających osad […]

Absolutorium dla Rady Nadzorczej i Zarządu MPECWiK za rok 2011

19 kwietnia odbyło się Walne Zgromadzenie MPECWiK rozliczające władze Spółki z działalności w roku 2011r.Burmistrz Wojciech Ziętkowski, pełniąc funkcję właścicielską wobec Spółki w imieniu Gminy Środa Wielkopolska, stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i ma zdolność do podejmowania uchwał.Następnie przedstawiono sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności Zarządu oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej. Spółka MPECWiK, prowadząc 6 rodzajów działalności, osiągnęła w […]

Nowa taryfa na dostawę wody i wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej – obowiązuje od 1 kwietnia 2012r.

Na podstawie art. 24 ust 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w  wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. informuje, że zgodnie z taryfą zatwierdzoną przez Radę Miejską w Środzie Wlkp.,z […]

Sygnalizacja przeszkodowa na Wieży Ciśnień

Przejeżdżając wieczorem przez Środę Wielkopolską można  zauważyć w górnej części wieży ciśnień, widoczne z kilkuset metrów,  czerwone światła ostrzegawcze. Na budynku wieży, za pomocą wsporników wykonanych ze stali nierdzewnej zamontowano  oprawy przeszkodowe, które niezależnie od występujących warunków atmosferycznych,  zwiększają widoczność obiektu przy odbywającym się ruchu lotniczym.Poczyniona przez MPECWiK inwestycja poprawi bezpieczeństwo związane zwłaszcza z lokalnymi przelotami jednostek ratowniczych lądujących  na […]