Gdzie jest wieża ciśnień ?

Z odpowiedzią na to pytanie chyba, a raczej na pewno nikt z mieszkańców Środy Wielkopolskiej kłopotu nie ma. Ponieważ wieża stanowi doskonały punkt orientacyjny miasta. Z tego powodu często służy jako punkt premiowany na trasach wędrówek harcerzy czy uczestników turystyki krajoznawczej.Tak było w ostatnią sobotę. Wieża ciśnień, jako jeden z wielu obiektów architektoniczny miasta, była celem pięciu zastępów harcerskich pod […]

KONKURS PLASTYCZNY „Woda naszym największym skarbem” ROZSTRZYGNIĘTY !!!

W ramach obchodów jubileuszu 100-lecia Średzkich Wodociągów w marcu br. ogłoszono konkurs plastyczny dla uczniów klas IV-VI średzkich szkół podstawowych. Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. informuje, że 27.05.2011 r. rozstrzygnięty został konkurs na wykonanie pracy plastycznej związanej z tematyką proekologiczną pt.: „Woda naszym największym skarbem”.Konkurs skierowany był do uczniów klas IV […]

Absolutorium dla Rady Nadzorczej i Zarządu MPECWiK za rok 2010

15 kwietnia odbyło się Walne Zgromadzenie MPECWiK rozliczające władze Spółki z działalności w roku 2010r.Burmistrz Wojciech Ziętkowski, pełniąc funkcję właścicielską wobec Spółki w imieniu Gminy Środa Wielkopolska, stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i ma zdolność do podejmowania uchwał. Następnie przedstawiono sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności Zarządu oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.Spółka MPECWiK, prowadząc 6 działalności, osiągnęła w roku […]

„WODA NASZYM NAJWIĘKSZYM SKARBEM” – Konkursu Plastyczny

„WODA NASZYM NAJWIĘKSZYM SKARBEM” to hasło konkursu plastycznego przeznaczonego dla uczniów klas IV-VI  Szkół Podstawowych , ogłoszonego przez naszą Spółkę. Szczegółowe informacje o konkursie zostały przesłane do szkół na terenie gminy Środa Wlkp. Wierzymy, że konkurs podniesie świadomość dzieci co do znaczenia wody dla życia na Ziemi. Zapraszamy do udziału. W konkursie ufundowano cenne nagrody !!!

LABORATORIUM – ocena i rozszerzenie zakresu akredytacji

W dniach  6-7 kwietnia 2011 r. w Laboratorium MPECWiK sp. z o.o. w Chwałkowie odbyła się ocena na miejscu w procesie nadzoru z rozszerzeniem zakresu akredytacji. Ocena na miejscu (audit) przeprowadzona została przez zespół auditorów Polskiego Centrum Akredytacji: auditora wiodącego i technicznego. Oceny w procesach nadzoru przeprowadza się co roku w taki sposób, aby w każdym 4-letnim cyklu objęły one […]

Nowe hydranty na ul. Czerwonego Krzyża

W poniedziałek 14 marca 2 zespoły Brygady Wodociągowo-Kanalizacyjnej miały pełne ręce roboty.Pierwsza ekipa zamontowała na ul. Czerwonego Krzyża 2 dodatkowe hydranty. W tym rejonie w ostatnich latach wybudowano szereg nowych obiektów. Wskazane więc było podniesienie poziomu ochrony przeciwpożarowej o nowe źródła wody do ewentualnego gaszenia pożarów. Druga ekipa zajęta była usuwaniem licznych  awarii, często zgłaszanych przez mieszkańców miasta i gminy Środa […]

Awaria wodociągowa w niedzielę 27 lutego

W niedzielę o 6 rano zerwani zostali z łóżek pracownicy Brygady Wodociągowo-Kanalizacyjnej MPECWiK. Pękła żeliwna rura wodociągowa o przekroju 300 mm, umiejscowiona w pasie zieleni w rejonie ulicy Poselskiej i Sportowej. Awaria okazała się bardzo poważna i wymagała zaangażowania sprzętu ciężkiego. Najpierw zlokalizowano wyciek a następnie wypompowano wodę z wykopu.„To już kolejne pęknięcie rury żeliwnej w tym rejonie. Przeważnie wycieki […]

Całodniowa awaria wodociągu w Środzie Wlkp.

Awaria sieci wodociągowej w ul. Dąbrowskiego spowodowała znaczne utrudnienia w dostarczaniu wody dla odbiorców z terenu  miasta Środy Wlkp.Pierwsze sygnały o zwiększonym poborze wody zauważono na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Kórnickiej już wczesnym rankiem 10.01.2011r.  około godz. 4:00. Wysłane w teren brygady MPECWiK próbowały zlokalizować wyciek na istniejących sieciach szczególnie tych awaryjnych i starych.Całodzienna akcja przyniosła efekt dopiero około […]