Zmiana wysokości opłat (zmiana stawek VAT) – od 1 stycznia 2011r.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. informuje, że w związku ze zmianą stawek VAT, od dnia 1 stycznia 2011r., zmienia się wysokość opłat za pobraną wodę i wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej. Do pobrania : Informacja o zmianie opłat 

Jubileusz 100 – lecie wodociągów średzkich – rozpoczęty !!!

Pogoda dopisała, mieszkańców mnóstwo, imprezy na 100-lecie wodociągów w pełni udane …Tak w kilku słowach możemy skomentować pierwsze spotkania jubileuszowe organizowane przez MPECWiK Sp. z o.o.  Powinno się napisać o nich o wiele więcej gdyż ranga tego święta tego wymaga.Zaczęło się rankiem, kiedy to nasi pracownicy – organizatorzy przygotowywali teren boiska przy ul. Poselskiej a „alpiniści” z Poznania obmyślali plan […]

Jubileusz – 100 lat średzkich wodociągów !!!

W dniu 20 września w siedzibie spółki odbyła się konferencja prasowa w sprawie obchodów 100-lecia wodociągów średzkich. Na spotkaniu przedstawiono sprawozdanie z działalności komitetu organizacyjnego przygotowującego obchody.Prezes Jan Buczkowski przedstawił całościowy plan imprez, które będą się odbywać na przełomie roku 2010/2011 tj .między innymi : konferencje tematyczne przy udziale branży wodociągowej oraz kadry naukowej, chęć zlecenia napisania książki o historii wodociągów […]

Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek Przewodniczącym Honorowego Komitetu Obchodów 100-lecia Wodociągów Średzkich

W dniu 18 sierpnia br. Burmistrz Środy Wielkopolskiej Wojciech Ziętkowski i prezes MPECWiK Jan Buczkowski przebywali z wizytą u Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka. Burmistrz W. Ziętkowski złożył na ręce Pana Wojewody zaproszenie do objęcia przewodnictwa w Honorowym Komitecie jubileuszu 100-lecia Średzkich Wodociągów. Pan Wojewoda z zadowoleniem przyjął to zaproszenie. Podczas wizyty omówiono oryginalną koncepcję obchodów jubileuszu i bogaty program imprez […]

Stary Rynek. Orzeźwienie w upały

Wodociągi w ostatni upalny weekend uruchomiły na Starym Rynku kurtynę wodną. Wiadomo jak płyty Rynku są rozgrzane podczas słonecznych dni. Aż parzą stopy. W godzinach największego upału od 10 do 14 w sobotę, niedzielę i poniedziałek pracownicy MPECWiK zamontowali urządzenie rozpryskujące wodę w postaci mgły. „Był to pomysł p. Burmistrza Wojciecha Ziętkowskiego, aby wykorzystać nasze urządzenia do nawodnienia płyty Starego […]

Laboratorium MPECWiK uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. informuje, że dnia 25.06.2010r. laboratorium w Chwałkowie otrzymało certyfikat akredytacji laboratorium badawczego Nr AB 1193.Akredytacja jest formalnym uznaniem przez upoważnioną jednostkę kompetencji laboratorium do wykonywania określonych działań. Uzyskanie akredytacji oznacza, że laboratorium działa zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO IEC/17025:2005.Akredytacja podnosi wiarygodność i precyzję wyników, zapewnia wysoką jakość świadczonych […]

Wystąpienie prezesa MPECWiK na Walnym Zgromadzeniu Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

31 maja br. Jan Buczkowski – prezes MPECWiK, wziął udział w Walnym Zgromadzeniu Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.W czasie obrad Walne udzieliło absolutorium Zarządowi Izby oraz powołało nową Komisję Rewizyjną.Podczas wolnych głosów przedstawiciel Środy złożył wniosek, aby Izba wystąpiła o zmianę nieżyciowych przepisów Prawa Ochrony Środowiska.Chodzi o paragrafy zmuszające firmy wodociągowe do badania ścieków tylko w akredytowanych laboratoriach.Absurdalne jest jednak to, […]

Awaria na sieci wodociągowej o średnicy 300 mm.

Sieć wodociągowa zasilająca pół naszego miasta przebiega od Stacji Uzdatniania Wody na ulicy Kórnickiej do ronda im. Jana Pawła II.Na odcinku od ul. Piłsudskiego do ronda jest to sieć zbudowana z 5 metrowych rur żeliwnych uszczelnianych na kielichach. Właśnie uszczelnienia są wadą tego rozwiązania. Wycieki następują na kielichach rur.29 maja, u zbiegu ulic Poselskiej i Sportowej, po otrzymaniu sygnału od mieszkańców […]

Podsumowanie roku 2009 w MPECWiK

W dniu 26 marca br. odbyło się Walne Zgromadzenie MPECWiK Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. W spotkaniu wzięli udział Burmistrz Wojciech Ziętkowski, Wiceburmistrz R. Piechowiak, członkowie Rady Nadzorczej, Zarząd oraz Główna Księgowa Spółki. Zarząd przedstawił sprawozdania: finansowe oraz z działalności Spółki. Rada Nadzorcza zaprezentowała swoje opinie o działalności Zarządu i Spółki. Wg opinii niezależnego biegłego rewidenta zbadane dokumenty finansowe […]

INFORMACJA – Nowa taryfa na dostawę wody i wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej – obowiązuje od 1 kwietnia 2010r.

Zgodnie z Art. 24 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz po weryfikacji przedłożonych taryf, dokonanej przez Burmistrza Miasta, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. informuje, że z dniem 1 kwietnia 2010r. wysokość opłat, za pobraną wodę i wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej ulega zmianie.ZOBACZ: OPŁATY