NISKIE TEMPERATURY – INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI i ADMINISTRATORÓW NIERUCHOMOŚCI

Ze względu na możliwość wystąpienia niskich temperatur Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. uprzejmie prosi swoich Klientów o zabezpieczenie wewnętrznych instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych przed zamarznięciem.Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wodomierze umieszczone w płytkich studniach, piwnicach, przy cienkich ścianach zewnętrznych a także na punkty czerpalne zlokalizowane na zewnątrz posesji. Miejsca te łatwo przemarzają.Zamarznięcie […]

Cena ciepła w Środzie

We wrześniu 2008r. zakończył się dwuletni okres obowiązywania dotychczasowej taryfy na ciepło zatwierdzanej przez Urząd Regulacji Energetyki.Opłata za ciepło sieciowe składa się z opłaty pobieranej przez wytwórcę ciepła – średzką Cukrownię i opłaty pobieranej przez dystrybutora tego ciepła, czyli MPECWiK. Przez ostatnie lata zmiany cenowe były bardzo niewielkie.Taryfa Cukrowni się nie zmieniała, a opłaty stosowane przez MPECWiK w porównaniu do […]

Święto branżowe MPECWiK

03 października br. odbyło się spotkanie pracowników MPECWiK z okazji Dnia Wodociągowca. Wśród zaproszonych gości byli Burmistrz Środy Wojciech Ziętkowski, Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Pawlicki, Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Nowak oraz jego zastępca Mieczysław Szymański. Powitał gości Prezes Spółki Jan Buczkowski. Następnie głos zabrał Burmistrz W. Ziętkowski, który podziękował pracownikom MPECWiK za ich trudną i ciężką pracę. Podkreślił, że bez […]

Czy będziemy płacić 50 zł za 1 m3 wody i ścieków?

2 września br. odbył się w Warszawie IV Kongres Wodociągów Polskich. Wodociągowcy zadali pytanie: Czy Polaków stać będzie na drogą wodę? Coraz głośniej mówi się, że w ramach planowanych środków unijnych nie zrealizujemy założonych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych celów wynikających z traktatu akcesyjnego do Unii Europejskiej.W umowie akcesyjnej założono, że do 2015 r. aglomeracje będą miały rozwiązane problemy z […]

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brodowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji rozpoczęło budowę sieci kanalizacji sanitarnej na nowym osiedlu domków jednorodzinnych w Brodowie. Kolektor o długości ponad 300 metrów zostanie wykonany z rur PVC o średnicy 200 mm. Wykonanie kolektora sanitarnego w nowych ulicach – Wiosennej i Jesiennej pozwoli na odprowadzenie ścieków z ponad 20 posesji. Inwestycja jest finansowana ze środków spółki.

Wymiana sieci wodociągowej w Dębiczu

Od ponad dwóch tygodni trwa stopniowa wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Dębicz. Wymiana sieci podyktowana jest jej znaczną awaryjnością oraz złym stanem technicznym tutejszej hydroforni należącej do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej.Po wykonaniu sieci oraz rozdziału przyłączy wodociągowych i instalacji wodomierzy w budynkach możliwe będzie odłączenie istniejącego wodociągu i zasilanie Dębicza ze stacji uzdatniania wody w Brodowie. Wymianie ulegnie ponad 1100 metrów […]

MPECWiK pozyskało 3 mln zł !

Nasz wniosek złożony w czerwcu br. uzyskał akceptację zarówno rady nadzorczej, jak i zarządu Funduszu. 28 lipca wpłynęła do Spółki informacja o decyzji wsparcia przez Fundusz naszej inwestycji pn.: „Budowa rurociągu tłocznego 2 x Ø400 o długości 2500 mb każdy” ogółem do kwoty 3 mln zł.Pożyczka jest oprocentowana w wys. 0,5 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym ( na dzień […]

Janowo – nowa sieć wodociągowa

W tym tygodniu zakończono budowę sieci wodociągowej w projektowanym pasie drogi gminnej, w malowniczym krajobrazie miejscowości Janowo. Ponad 200 metrowy odcinek, wykonany z rur PE o średnicy 100 mm pozwoli na zaopatrzenie w wodę kilkunastu działek budowlanych, które według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w przyszłości będą tworzyć część dość rozległego osiedla domków jednorodzinnych położonego wzdłuż zbiornika „Jezioro Średzkie”.

Mączniki – sieć wodociągowa, inwestycja i wymiana

W miejscowości Mączniki została zakończona inwestycja polegająca na wybudowaniu sieci wodociągowej dla osiedla domków jednorodzinnych. (ponad 20 działek budowlanych). Całkowita długość nowej sieci wynosi prawie 1400 metrów i została wykonana z rur PE o średnicy 100 mm. Po zwodociągowaniu osiedla brygada MPECWiK rozpoczęła w tym rejonie wymianę starej sieci wraz z przyłączami do istniejących budynków mieszkalnych. Całość prac obejmie wymianę […]

Święto Konstytucji 3 Maja

Główne uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja w Środzie Wielkopolskiej odbyły się pod pomnikiem Generała Henryka Dąbrowskiego. Wśród delegacji składających kwiaty pod pomnikiem znalazła się także delegacja MPECWiK: Wiceprezes Zarządu – Andrzej Kornecki, Członek Zarządu – Paweł Furmanek oraz Przedstawiciel pracowników – Marek Matuszewski. Jak co roku, dla podniesienia rangi tego święta na średzkiej Wieży Ciśnień pojawiły się długie […]