Mamutorotor na Gminnej Oczyszczalni Ścieków

Wzrastająca ilość ścieków o podwyższonej wartości substancji biogennych stała się powodem, dla którego MPECWiK zdecydowało się na rozbudowę istniejącej komory napowietrzania na oczyszczalni w Chwałkowie.Od chwili zakończenia modernizacji oczyszczalni w 2003 roku w komorze napowietrzania działały 3 rotory mamutowe – odpowiedzialne za napowietrzenie mieszaniny ścieków i osadu czynnego.Niestety, okazało się, że w niektórych okresach (zwłaszcza latem) urządzenia te nie są […]

Małże prawdę ci powiedzą… o wodzie.

W dniach 24-28 września br. Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Chwałkowie i Stacja Uzdatniania Wody w Środzie gościły uczniów szkół średnich powiatu średzkiego. Prawie 200 osób z Liceum Ogólnokształcącego w Środzie, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie,  Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie i Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie zapoznało się z technologią oczyszczania ścieków za pośrednictwem naturalnej metody osadu biologicznego czynnego.Uczniowie z zainteresowaniem […]

Sieć kanalizacji sanitarnej w Kijewie – etap I

Pracownicy MPECWiK zakończyli budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie miejscowości Kijewo. I etap inwestycji pozwolił na skanalizaowanie terenu, na którym zlokalizowano dwa nowe zakłady : APC i JORDAN MATCON INVESTMENT. W przyszłości, w wyniku realizacji II etapu do wykonanego kolektora będą odprowadzane ścieki socjalno-bytowe z obecnych i przyszłych budynków mieszkalnych z m. Kijewo. Inwestycja obejmowała ułożenie sieci kanalizacji sanitarnej z rur […]

Nowe umowy MPECWiK

MPECWiK informuje, że z początkiem czerwca przystąpiło do wymiany umów na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.Nowe zapisy w dotychczasowych umowach wynikają z nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz decyzji pokontrolnej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.Jednocześnie informujemy, że nowe zapisy są korzystniejsze dla Naszych klientów, a wymiana umów ma charakter ogólnopolski.Licząc […]

Brodowo – sieć dla osiedla

W połowie miesiąca maja średzkie wodociągi wybudowały ponad 200 metrowy odcinek sieci wodociągowej przy ulicy Słonecznej, w miejscowości Brodowo. Sieć wykonano z rur PE o średnicy 100 mm.Inwestycja pozwoli na zaopatrzenie w wodę kilkudziesięciu działek budowlanych, w tym już istniejących budynków mieszkalnych. Docelowo projekt zakłada wykonanie wodociągu także w drugiej z osiedlowych ulic. Całkowita długość sieci wyniesie wtedy ponad 640 […]

Taryfa na dostawę wody i wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej – obowiązuje od 1 kwietnia

Zgodnie z uchwałą nr IV/35/2007 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Środa Wlkp. informujemy, że od 1 kwietnia br. zmienią się wysokości opłat za pobraną wodę i wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej oraz stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń […]

Kanalizacji ciąg dalszy

Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym w Środzie Wlkp. powstały kolejne metry kolektorów sanitarnych. Obecnie wykonano spore odcinki kanalizacji w ulicy Witosa, Bora Komorowskiego, Daszyńskiego oraz Wiosny Ludów, który to odcinek będzie odbierał nieczystości z wykonanych latem ubiegłego roku kolektorów w ulicach: Powstańców, Placu Armii Poznań, Wałowej oraz niebawem budowanych kolektorów w ulicach Mała Klasztorna, Spichrzowa i części ulicy Powstańców.Wspólnymi siłami wraz […]