Spotkanie z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego

W dniu 19 grudnia br. prezes Jan Buczkowski odbył spotkanie z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego Markiem Woźniakiem. Podczas  rozmowy poruszono szereg problemów związanych z finansowaniem szeroko pojętych inwestycji proekologicznych. Prezes Buczkowski przedstawił zamierzenia MPECWiK w zakresie ochrony środowiska i obniżania kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa.Marszałek Woźniak omówił możliwości finansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Poruszono też problemy uwzględnienia w planie perspektywicznym budowy obwodnicy Środy […]

Zaplanowana modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Środzie.

W nocy z 4 na 5 grudnia br. o godz. 22 cisza zapadła w hali pomp Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Kórnickiej w Środzie.Rozpoczęła się zaplanowana modernizacja tej stacji. Konieczność wymiany rurociągów z PCV o średnicy 300 mm wyniknęła z ich awaryjności. W tym roku dwukrotnie miasto zostało nagle pozbawione wody na kilka godzin z powodu rozszczelnień i pęknięć.W związku z […]

Odcinek sieci wodociągowej ul. Brodowska

Na odcinku ulicy Brodowskiej, pomiędzy ulicami 3 Maja i Marcinkowskiego została ułożona sieć wodociągowa, która umożliwi zaopatrzenie w wodę właścicieli domów jednorodzinnych jak i działek budowlanych znajdujących się wzdłuż ulicy. W poboczu, na odcinku 170 m ułożono przewód PE 110. Całość prac została wykonana przez brygadę MPECWiK.

Sieć wodociągowa w ulicy Stachury

Od 3 listopada rozpoczęto prace montażowe sieci wodociągowej w ulicy Stachury. Wodociąg z rur PE 90, o długości ponad 170m zasili w wodę przyległe działki. Przewód włączono do sieci w ulicy Kórnickiej. Inwestycję prowadzi MPECWiK.

PODZIĘKOWANIE

W imieniu zarządu i załogi Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wielkopolskiej proszę, kończących kadencję, radnych Rady Miejskiej oraz p. Burmistrza Wojciecha Ziętkowskiego, Wiceburmistrza Piotra Piekarskiego o przyjęcie naszych serdecznych podziękowań za 4 lata współpracy.Dziękujemy za zrozumienie dla ciężkiej sytuacji spółki obarczonej ponad siły 10 milionową pożyczką na budowę Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Chwałkowie.Dziękujemy za zdjęcie z […]

Wieża Ciśnień

W dniach 16 i 17 września (sobota i niedziela), w ramach Dni Powiatu Średzkiego mieszkańcy miasta mieli możliwość zwiedzenia Wieży Ciśnień. W sumie obiekt odwiedziło ponad 1300 osób.To było warto zobaczyć w Środzie Wlkp.!!! Na temat historii powstania wieży, zadań jakie spełniała w przeszłościi co w sobie kryje – odsyłamy do działu HISTORIA

Nowa elewacja

Wraz z zakończeniem budowy sieci wodociągowej w ulicy Szarytek rozpoczęto remont elewacji stacji uzdatniania wody przy Szpitalu. Prace objęły zewnętrzną część stacji, która obecnie nawiązuje kolorystycznie do powstających przy tej ulicy budynków wielorodzinnych.

Ciepłociąg już w ul. Hallera

Mimo wielu utrudnień, zwłaszcza „zaskakującej” infrastruktury podziemnej, z którą przyszło się zmierzyć naszym pracownikom – MPECWiK realizuje projekt sieci cieplnej. Obecnie pozostał do wykonania znacznej długości odcinek w ulicy Hallera oraz kilkumetrowy odcinek przyłączeniowy do istniejącej sieci w ulicy Staszica. Zgodnie z harmonogramem prac inwestycja powinna zostać zakończona pod koniec sierpnia.

Szarych Szeregów – sieć wodociągowa

Przedsiębiorstwo rozpoczęło budowę sieci wodociągowej w drodze łączącej ul. Harcerską z ul. Brodowską. W pasie drogowym ułożony zostanie przewód PE 110 o długości prawie 70 m. W drugim etapie planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200. Inwestycja obejmie ponad 200 metrowy odcinek w ulicy Szarych Szeregów.

Kanalizacja miasta

Z dniem 21 września ruszyły prace przy rozbudowie kolektorów sanitarnych w obrębie Starego Rynku. Roboty ziemne rozpoczęto na odcinku ulicy 20 Października, w kierunku ulicy 17 Września.Kanalizacja będzie prowadzona także w ulicach : Przecznica, Ks. Kegla, Wiosny Ludów, Mała Klasztorna, Spichrzowa, Powstańców, Kościuszki oraz na odcinkach ulic: Dąbrowskiego, Daszyńskiego, Nekielskiej, Witosa i Gen. Bora Komorowskiego. W sumie, w tym etapie […]