Kanalizacja Starego Rynku

W dniu 8 grudnia nastąpił odbiór techniczny I etapu kanalizacji Starego Rynku obejmujący ulice: Kościelną, Kolegiacką, Senatorską, Krzyżową, Sejmikową i kilka posesji na ulicy Dąbrowskiego oraz Plac Zamkowy i Plac Kościelny. Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej wyniosła ponad 0,5 km. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesława Spochacza z Ruszkowa.Wraz z kanalizacją MPECWiK dokonało wymiany sieci wodociągowej, infrastruktury towarzyszącej – […]

Nowe odcinki sieci na terenach wiejskich

Z początkiem października zakończono budowę sieci wodociągowej do wsi Dębiczek, Ulejno i Tadeuszewo. Nowe odcinki sieci o łącznej długości ponad 5 km będą zasilane z wodociągu Brodowo. Dodatkowo wykonano nowe przyłącza wody do posesji we wsi Ulejno. Wodociąg zapewni zaopatrzenie w wodę ponad 340 mieszkańców tych terenów jak również podłączenie nowych odbiorców. Dzięki tej inwestycji nastąpiła poprawa jakości wody, która […]

Biomonitoring na SUW

W październiku na Stacji Uzdatniania Wody w Środzie Wlkp. zainstalowano system biomonitoringu SYMBIO firmy PROTE z Poznania, którego zadaniem jest całodobowa kontrola stanu jakości wody surowej, pozyskiwanej z ujęć podziemnych. System biomonitoringu stanowią małże słodkowodne z gatunku Unio tumidus, które reagują na wzrost stężenia substancji toksycznych, mogących zagrozić życiu i zdrowiu człowieka. Małże umieszczone są w specjalnym akwarium, przez które […]

Nowy samochód „WUKO”

Od czerwca przedsiębiorstwo posiada nowy samochód „WUKO”. Samochód z urządzeniem SCK-4z na podwoziu Renault MIDLUM przeznaczony jest do ciśnieniowego mycia kanalizacji oraz czyszczenia wpustów ulicznych.Wyposażony jest w dwa zbiorniki – do wody czystej (4 000 dm3) oraz osadu i wody brudnej (3 000 dm3), urządzenie hydrauliczne do podnoszenia pokryw studzienek oraz pistolet wodny do prac pomocniczych. Samochód przystosowany jest do […]

Nowy Regulamin MPECWiK

Od kwietnia br. obowiązuje nowy Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

Plantacja wierzby energetycznej

W maju na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków pracownicy MPECWiK posadzili 40 tysięcy sadzonek wierzby energetycznej (Salix Viminalis). Plantacja obejmuje około 2 hektarów powierzchni zakładu. Wierzba krzewiasta jest rośliną wieloletnią, nie wymaga prawie żadnych zabiegów agrotechnicznych w trakcie uprawy, a pozyskany, średni zbiór coroczny wynosi od 30 do 40 ton/ha. Szacuje się, że zbiory przeprowadzane co dwa lata w okresie zimowym, po […]

SeaQuest – poprawa jakości wody

Zmniejszone średnice rur, zmiana zabarwienia wody to efekt korozji rur wodociągowych, wytrącania osadów wapniowo-węglanowych i wypłukiwania pierwiastków żelaza i manganu. Od kwietnia na Stacji Uzdatniania Wody zaczęto stosować SeaQuest – preparat fosforanowy, który ma poprawić właściwości organoleptyczne wody, usunąć osady już istniejące oraz hamować proces korozji, stabilizując jakość wody.