INFORMACJA DLA ODBIORCÓW CIEPŁA

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW CIEPŁA O ZAKOŃCZENIU SEZONU GRZEWCZEGO 2023-2024 Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. informuje, że z dniem 21 maja 2024 roku wstrzymuje, na wnioski odbiorców, dostawę energii cieplnej. MPECWiK Sp. z o.o.

Wodomierze w MPECWIK Środa Wlkp.

Wodomierze w MPECWIK Środa Wlkp. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  dostarcza obecnie wodę do 7000 odbiorców: gospodarstw domowych, instytucji i firm. Jednym z głównych zadań MPECWiK, jest poprawne rozliczanie zużytej wody i odbiór ścieków.  Każda nieruchomość, która jest podłączona do sieci wodociągowej należącej do Spółki, opomiarowana jest wodomierzem głównym, który jest własnością Przedsiębiorstwa. Legalizacja Spółka, ma obowiązek […]

MPECWiK wyznacza dobre praktyki w swoich inwestycjach

Miło nam poinformować, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego wskazał projekt realizowany przez MPECWiK w latach 2020-2023 pt. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Środa Wielkopolska – przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Brodowie, przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zielniki, rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Winna Góra.” jako dobra praktyka, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w województwie […]

OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z E N I E         Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej uprzejmie informuje, że zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu z 20 kwietnia 2023 roku nr PO.RZT.70.13.2023/D/BS zatwierdzona została taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego […]

Winna Góra po raz drugi w ramach uporządkowania gospodarki ściekowej PROW 2014-2020

Winna Góra po raz drugi w ramach  uporządkowania gospodarki ściekowej PROW 2014-2020 MPECWiK Sp. z o. o. realizuje kolejne zadanie, w ramach pomocy finansowej na operację:„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Środa Wielkopolska (etap II) – rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Starkówiec Piątkowski, przebudowa sieci wodociągowej w m. Nadziejewo, rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Winna […]

Komunikat – Przerwa w dostawie Ciepła!

Uwaga przerwa w dostawie ciepła! W związku z awarią rurociągu parowego na terenie dostawcy ciepła Pfeifer & Langen Polska S.A. – Cukrownia Środa Wlkp., w dniu 08.02.2024 r. (czwartek) w godz. 8:00 – 15:00 planowana jest przerwa w dostawie ciepła dla odbiorców MPECWiK Sp. z o.o.

Przetarg „Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Winna Góra Gmina Środa Wielkopolska w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  w Środzie Wlkp., informuje, że w dniu 9 stycznia 2024 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania pn: „Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Winna Góra Gmina Środa Wielkopolska w systemie „zaprojektuj i wybuduj” (ID 872102)” Warunki Zamówienia zawierające informację dla wykonawców, opis przedmiotu zamówienia, istotne postanowienia  umowy […]

Kolejne budynki podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej

Kolejne budynki podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej Dzięki inwestycji przeprowadzonej przez MPECWiK zarówno Ratusz jak i Biblioteka Publiczna od dnia 02.01.2024 roku korzystają z miejskiego ciepła systemowego, które zapewnia stałe poczucie komfortu cieplnego w budynku oraz jest przyjazne środowisku i bezpieczne. W ramach inwestycji, na którą przeznaczono ok 600 tys. zł,  wybudowano sieć wysokiego parametru w ulicach Limanowskiego i Daszyńskiego […]

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Starkówcu Piątkowskim wraz ze zbiornikiem wody deszczowej do podlewania zieleni

W dniu 19 grudnia 2023r. w siedzibie spółki podpisana została umowa na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Starkówcu Piątkowskim”.  W wyniku ogłoszonego przetargu, wykonawcą zadania została Firma Instalcompact Sp. z o.o. z Tarnowa Podgórnego. Wartość kontraktu wynosi 3.589.000,00 zł netto. Zakończenie prac planowane jest na wrzesień 2024r. Modernizacja stacji ma na celu zwiększenie jej możliwości produkcyjnych do […]