Wodomierze w MPECWIK Środa Wlkp.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  dostarcza obecnie wodę do 7000 odbiorców: gospodarstw domowych, instytucji i firm.

Jednym z głównych zadań MPECWiK, jest poprawne rozliczanie zużytej wody i odbiór ścieków.  Każda nieruchomość, która jest podłączona do sieci wodociągowej należącej do Spółki, opomiarowana jest wodomierzem głównym, który jest własnością Przedsiębiorstwa.

Legalizacja

Spółka, ma obowiązek ciągłej kontroli ważności cech legalizacyjnych, a  po jej zakończeniu każdy wodomierz podlega wymianie – ważności cechy legalizacji wynosi 5 lat. Za wymianę wodomierza głównego, odpowiada MPECWiK. Wymiana ta jest bezpłatna dla klienta. Natomiast, w przypadku podliczników (tzw. liczniki ogrodowe lub wielolokalowe), za wymianę odpowiedzialny jest klient.

Fot 1.Wymienione wodomierze z nakładkami do zdalnego odczytu.

Wymiany

Wymiana wodomierzy dokonywana jest przez upoważnionych pracowników MPECWiK. Każdy z monterów posiada identyfikator oraz pisemne upoważnienie.

Aby przyspieszyć proces wymiany wodomierzy, monterzy wcześniej programują nakładki do ich zdalnego odczytu.

Fot 2. Monter podczas programowania nakładki radiowej na wodomierzu.

 Wymiany dokonywane są rejonami (ulicami lub wioskami). Zdarza się, że godziny wymian pokrywają się z Państwa nieobecnością pod adresem jaki mamy zamiar odwiedzić. Rozumiemy to i dlatego jesteśmy w stanie umówić się na wymianę wodomierza, w dogodnym dla Państwa terminie. Można to zrobić, za pomocą numeru kontaktowego z awizo zostawionego przez montera lub po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem umawiającym wymiany wodomierzy.

Komunikaty SMS

Aby dotrzeć do Państwa, z jak najlepszym skutkiem, postanowiliśmy wprowadzić dodatkową formę informacji o wizycie montera, poprzez komunikaty sms.

Liczymy na zrozumienie z Państwa strony oraz zwrócenie uwagi na zamieszczane powiadomienia awizo z prośbą kontaktu, w celu wymiany wodomierza.

                                                                                                          MPECWiK Środa Wlkp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *