Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Starkówcu Piątkowskim wraz ze zbiornikiem wody deszczowej do podlewania zieleni

W dniu 19 grudnia 2023r. w siedzibie spółki podpisana została umowa na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Starkówcu Piątkowskim”.  W wyniku ogłoszonego przetargu, wykonawcą zadania została Firma Instalcompact Sp. z o.o. z Tarnowa Podgórnego. Wartość kontraktu wynosi 3.589.000,00 zł netto. Zakończenie prac planowane jest na wrzesień 2024r. Modernizacja stacji ma na celu zwiększenie jej możliwości produkcyjnych do […]