K O M U N I K A T – Nowy system płatności masowych

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. uprzejmie informuje, iż z dniem 01.12.2023r. zostaje uruchomiony nowy system płatności masowych, w którym każdy z Odbiorców otrzyma nowe indywidualne konto rozrachunkowe, na które należy wpłacać opłaty na rzecz  MPECWIK Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. Wprowadzenie nowego systemu spowodowane jest zmianą operatora bankowego. W związku z powyższy, prosimy […]

WODA NASZYM WSPÓLNYM DOBREM – konferencja dla uczniów szkół średnich z terenu gminy Środa Wielkopolska.

W dniu 22 listopada w auli Wielkopolskiej Akademii Społeczno-Ekonomicznej przy ul. Surzyńskich 2 w Środzie Wlkp.  odbyła się konferencja dla uczniów szkół średnich z terenu gminy Środa Wlkp. pod hasłem: „Woda naszym wspólnym dobrem”, zorganizowana przez MPECWiK. Współorganizatorem wydarzenia była Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wlkp. W konferencji wzięli uczniowie: Liceum Ogólnokształcącego Akademickiego, Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich, Zespołu Szkół Rolniczych […]

Przebudowa sieci wodociągowej w m. Nadziejewo – dofinansowanie z PROW 2014-2020

W dniu 31.10.2023r. MPECWiK Sp. z o.o. podpisała umowę z firmą Spochacz Sp. z o.o. Sp. k. z Ruszkowa 7a na przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Nadziejewo. Inwestycja ma na celu poprawę parametrów jakościowych dostarczanej wody dla mieszkańców Nadziejewa. W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa sieci wodociągowej o długości 320 metrów wraz z nabudowaniem armatury odcinającej oraz hydrantów ppoż. Prace […]