Drzwi Otwarte na oczyszczalni ścieków w Chwałkowie.

Drzwi Otwarte na oczyszczalni ścieków w Chwałkowie. Przypomnijmy, że w dniu 12 lipca 2023 roku odbył się odbiór techniczny jednego z największych przedsięwzięć inwestycyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej, „Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Chwałkowie gmina Środa Wielkopolska wraz z rozbudową laboratorium” o wartości 10 834 429,56 zł. Z tej okazji w […]

Przetarg „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Starkówiec Piątkowski”

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  w Środzie Wlkp., informuje, że w dniu 22 września 2023 r. został ogłoszony  przetarg  na wykonanie robót budowlanych  pn: „Przebudowa  Stacji Uzdatniania Wody w m. Starkówiec Piątkowski” Warunki Zamówienia zawierające informację dla wykonawców, opis przedmiotu zamówienia, istotne postanowienia  umowy są do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego: Termin wykonania zamówienia do 10 […]