Taryfa Woda i Ścieki 2023-2026

O G Ł O S Z E N I E                Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej uprzejmie informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, decyzją z dnia 20 kwietnia 2023 roku nr PO.RZT.70.13.2023/D/BS zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na […]

Ogłoszenie Taryfa Woda 2023-2026

O G Ł O S Z E N I E Szanowni Mieszkańcy,Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Środzie Wielkopolskiej zawiadamia, że na skutek zmian warunków ekonomicznych jakie nastąpiły w 2022 r., w szczególności na znaczny wzrost cen energii elektrycznej, usług obcych, komponentów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz inflacji, znacząco wzrosły koszty dostarczania […]

Zmiana cen i stawek opłat za wodę i ścieki

O G Ł O S Z E N I E         Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej uprzejmie informuje, że zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 06 kwietnia 2022 r. nr PO.RZT.70.19.2022/D/PH zatwierdzona została taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i […]