INFORMACJA DOT. ILOŚCI ZUŻYTEGO CIEPŁA W ROKU 2022.

Zgodnie z art.5 ust.6c Prawa energetycznego,  Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. przesyła informacje o ilości zużytego ciepła w roku 2022.

Zmiana systemu bilingowego.

Szanowni Państwo, w chwili obecnej jesteśmy w trakcie wdrażania nowoczesnego, zintegrowanego systemu informatycznego. Będzie to rozwiązanie, którego głównym celem będzie zapewnienie lepszego dostępu do szerokiego zakresu usług drogą elektroniczną, poprzez nowoczesne elektroniczne Biuro Obsługi Klienta, a w niedalekiej przyszłości eAplikacje. Projekt zakłada przeniesienie do nowego systemu bilingowego danych od naszych Klientów i Kontrahentów. Od 1 stycznia 2023 r. zmienione zostaną druki […]