INFORMACJA DLA ODBIORCÓW CIEPŁA

 Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. uprzejmie informuje, że w dniu 14 grudnia 2022 r. została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfa dla ciepła dla firmy Pfeifer & Langen Polska S.A. w Poznaniu będącej wytwórcą ciepła. (Biuletyn Branżowy URE – Ciepło Nr 826) Mając na względzie art. 47 ust. 4 prawa […]

Ankieta dotycząca funkcjonowania MPECWiK Sp. z o.o. w Środzie Wlkp.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp., zwraca się do mieszkańców miasta i gminy Środa Wielkopolska będących odbiorcami naszych usług z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej funkcjonowania naszej Spółki. Informacje pozyskane poprzez ankietę pozwolą nam na podjęcie działań mających na celu podniesienie jakości świadczonych usług, co wpłynie na zadowolenie naszych klientów. Ankieta przeprowadzona […]