Kolejne dofinansowanie unijne pozyskane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp.

W dniu 28.11.2022r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Prezes Spółki Pan Bartosz Bałażyk wraz z Panem Krzysztofem Grabowskim – Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego reprezentującego Samorząd Województwa Wielkopolskiego, w obecności Pani Izabeli Mroczek -Dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Kierownika Działu Technicznego MPECWiK Pana Tomasza Wawrzyniaka, podpisali umowę o przyznaniu pomocy na operację „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Środa Wielkopolska […]

MPECWiK Środa Wlkp. wśród ekspertów podczas V edycji konferencji „Badania jakości wód i ścieków”.

Podczas V edycji konferencji „Badania jakości wód i ścieków” organizowanej przez przegląd ogólnopolski pod patronatem PCA można było zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami i wytycznymi związanymi z analityką wód i ścieków. Spotkanie było okazją do wysłuchania inspirujących prelekcji przygotowanych przez uznanych ekspertów, którzy przybliżyli zagadnienia zarówno praktyczne, legislacyjne, jak i techniczne. Wśród tych ekspertów prezentacje przedstawiła nasza koleżanka kord.ds bezpieczeństwa […]

Środa Wielkopolska: tanie ogrzewanie i coraz czystsza energia!

Dzięki współpracy samorządu oraz cukrowni należącej do Pfeifer & Langen Polska mieszkańcy Środy Wielkopolskiej płacą najmniej w regionie za ogrzewanie. – Ciepło z cukrowni ogrzewa około jedną trzecią miasta oraz 36 budynków użyteczności publicznej, w tym szkoły, przedszkola i szpital, na czym korzystają wszyscy mieszkańcy – podkreśla Piotr Mieloch, burmistrz Środy Wielkopolskiej. „Tanie ogrzewanie i przyszłość biogazowni” to główne tematy, […]

Wizytacja Komisji Infrastruktury Rady Miejskiej na obiektach MPECWiK Środa Wlkp.

W dniu 31 listopada radni Komisji Infrastruktury Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej wraz z Burmistrzem Piotrem Mielochem dokonali kontroli inwestycji prowadzonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. W trakcie wizytacji radni zapoznali się z systemem zaopatrzenia miasta w ciepło systemowe, które realizuje Dział Energetyki Cieplnej Spółki. Radni zwrócili uwagę na fakt, że […]