Branża wodociągowo-kanalizacyjna, w trosce o odbiorców swoich usług.

W związku z pracami nad projektem ustawy o szczególnym wsparciu odbiorców wrażliwych oraz jednostek samorządu terytorialnego, z uwagi na dramatyczną sytuację finansową oraz realną groźbę utraty płynności finansowej przez firmy wod.-kan., IGWP wystąpiła do Prezesa Rady Ministrów RP Mateusza Morawieckiego, Ministra Infrastruktury Marka Gróbarczyka, Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina oraz Minister Klimatu i Środowiska Anny Moskwy z wnioskiem o włączenie […]

MPECWiK na Konferencji Eksploatatorów Stacji Uzdatniania Wody

„Problemy z dezynfekcją wód podziemnych na przykładzie barwnych wód trzeciorzędowych. Uboczne skutki dezynfekcji. Jak sobie poradzić z problemem?” to temat referatu wygłoszonego w trakcie ogólnopolskiej konferencji „Warsztaty dla Eksploatatorów Stacji Uzdatniania Wody” przez Aleksandrę Górską – koordynatora ds. bezpieczeństwa w naszej Spółce oraz Joannę Nawracałę – specjalistę ds. technicznych w Dziale zaopatrzenia w wodę. W trakcie prezentacji Aleksandra Górska przedstawiła […]

Dzień Wodociągowca 2022.

Dzień Wodociągowca 2022. W ostatni piątek, 23. września, pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. obchodzili swoje święto. Wśród zaproszonych gości znalazł się m.in. Burmistrz Miasta Piotr Mieloch wraz z Wiceburmistrz Marią Mieszczak, Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Nowak, oraz jego zastępca Mieczysław Szymański. Uroczystość rozpoczął prezes Bartosz Bałażyk, który przedstawił obecną sytuację finansową […]

Kumunikat – Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów MPECWiK Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. na rok 2023

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp.,  informuje, że ogłasza przetarg na pn:  Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów MPECWiK Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. na rok 2023 Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_sroda

Wody opadowe nie do kanalizacji sanitarnej !!!

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. informuje, że na podstawie prowadzonego monitoringu funkcjonowania sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Środa Wielkopolska, stwierdzono zwiększone przepływy ścieków w okresach trwania opadów, co jest groźne dla funkcjonowania oczyszczalni ścieków jak również stanowi zagrożenie zalania ściekami lub wodami opadowymi nieruchomości odbiorców usług.  Zgodnie z ustawą z dnia 7 […]

Komunikat – Przetarg Modernizacja i rozbudowa układu filtracji w budynku Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Kórnickiej 80 w Środzie Wielkopolskiej.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp.,  informuje, że ogłasza przetarg na pn: Modernizacja i rozbudowa układu filtracji w budynku Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Kórnickiej 80 w Środzie Wielkopolskiej. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_sroda Zarząd  MPECWiK

ROZPOCZĘCIE SEZONU GRZEWCZEGO 2022/2023.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 września 2022 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. rozpoczęło dostawę ciepła do Odbiorców Spółki, w sezonie grzewczym 2022/2023.Proces uruchomienia ogrzewania i uzyskania odpowiednich temperatur nośnika może potrwać kilkanaście godzin.Rozpoczęcie ogrzewania w poszczególnych budynkach odbywa się poprzez system regulacyjny, obsługiwany przez zarządców/administratorów tych obiektów. MPECWiK Środa Wlkp.

Rozwój elektronicznych usług publicznych

W dniu 12 września 2022 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. podpisało umowę na wdrożenie projektu p.n.: Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z wdrożeniem e-usług realizowanym w ramach projektu ”Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej”. W drodze przetargu wykonawcą […]

Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zielniki

W dniu 12 września 2022r. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. podpisało umowę na wykonanie inwestycji p.n.: Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zielniki. W drodze przetargu wykonawcą zadania została firma Spochacz Sp. z o.o. Sp. k. z Ruszkowa 7a. Zadanie ma na celu poprawę parametrów technicznych i eksploatacyjnych oraz jakościowych wody dostarczanej dla mieszkańców miejscowości Zielniki poprzez […]