Kumunikat – Unieważnienie Przetarg na Dostawę Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z wdrożeniem e-usług realizowanym w ramach projektu ”Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Miejskiego Przeds

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp.,  informuje, że ogłasza przetarg na Dostawę Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z wdrożeniem e-usług realizowanym  w ramach projektu ”Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej” Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem […]

Kumunikat – Przetarg na Dostawę Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z wdrożeniem e-usług realizowanym w ramach projektu ”Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Miejskiego Przeds

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp.,  informuje, że ogłasza przetarg na Dostawę Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z wdrożeniem e-usług realizowanym  w ramach projektu ”Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej” Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem […]

Podpisanie umowy na rozbudowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Winna Góra

W dniu dzisiejszym podpisana została umowa na rozbudowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Winna Góra. Planowana inwestycja polega na przebudowie istniejącego odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Winna Góra oraz rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej i odcinków umożliwiających podłączenie do niej poszczególnych nieruchomości. Zakładana długość kanalizacji sanitarnej wynosi ponad 300 m. Wykonawcą zadania jest firma Spochacz Sp. z o.o. Sp. […]