System Waterflow

Słyszeliście o systemie Waterflow, pozwalającym na określenie optymalnych wymagań dla szacowania wielkości zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów w poszczególnych rodzajach obiektów (budynków, obiektów budowlanych i terenów) oraz na wypadek wystąpienia zdarzeń kryzysowych, z uwzględnieniem rodzajów i rozmieszczenia punktów czerpania wody? Mamy zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w tym naukowo-badawczym projekcie wraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej. Autorem […]

Kumunikat – Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Winna Góra Gmina Środa Wielkopolska w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp.,  informuje, że ogłasza przetarg na pn: Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Winna Góra  Gmina Środa Wielkopolska w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_sroda Zarząd  MPECWiK

Pij średzką kranówke

PIJ ŚREDZKĄ KRANÓWKĘ Woda z kranu jest bezpieczna. Jakość wody to pojęcie dotyczące jej właściwości chemicznych, fizycznych i biologicznych. To my, jako Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp., odpowiadamy za zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy Środa Wielkopolska w całym systemie, czyli dostarczenie wody o odpowiedniej jakości od ujęcia do kranu każdego klienta, jednocześnie przypominając, że za instalację […]