MPECWIK świadomie inwestuje w nowy sprzęt.

Nowy pojazd specjalistyczny typu kombi ssąco-płuczący do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji z zabudową marki FFG zastąpi wysłużone 17-letnie Wuko SCK4Z. Maszyna została tak dobrana, aby w najbardziej optymalny sposób udrażniać i czyścić kanalizację w naszej spółce. Większy zbiornik z ruchomą przegrodą pozwoli maksymalnie wydłużyć czas pracy bez konieczności częstego zrzutu osadu i pobierania wody. Zastosowane rozwiązania min wspólne prowadzenie węża ssącego […]

Walne Zgromadzenie MPECWiK – decyzje i podsumowania

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Środzie Wlkp. informuje, że w dniu 22 kwietnia 2022 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, w trakcie którego przedstawiono informację z wykonania planu finansowego, dokumenty z badania sprawozdania finansowego przez Kancelarię Biegłych Rewidentów oraz sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w roku 2021 r. W 2021 roku spółka, mimo […]