Komunikat – Rozstrzygnięcie Przetargu – Przetarg na dostawę w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego pojazdu specjalnego wielofunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji

Komunikat – Rozstrzygnięcie Przetargu – Przetarg na dostawę w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego pojazdu specjalnego wielofunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji Komunikat – Rozstrzygnięcie Przetargu – Przetarg na dostawę w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego pojazdu specjalnego wielofunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW CIEPŁA: dotyczy podatku VAT na dostawę energii cieplnej

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. informuje , że w dniu  27 stycznia 2022 roku opublikowana została Ustawa  z dnia 13.11.2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, według której od  01.02.2022 roku do 31.07.2022 roku wprowadzono stawkę podatku VAT  w wysokości 5% dla energii cieplnej. MPECWiK