MPECWiK Środa Wielkopolska jako partner w projekcie dofinansowanym ze środków WRPO 2014+, Poddziałanie 2.1.1. „Rozwój usług elektronicznych”

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Burmistrz Piotr Mieloch podpisał umowę o dofinansowanie projektu ze środków WRPO 2014+, Poddziałanie 2.1.1. „Rozwój usług elektronicznych”. Przedmiotem projektu (w ramach projektu realizowane są 3 zadania) jest stworzenie systemów zapewniających mieszkańcom Gminy Środa Wielkopolska (partner wiodący) oraz odbiorcom usług MPECWiK Środa Wielkopolska jak również mieszkańcom Gminy Słupca możliwość korzystania z szerokiego zakresu […]

22 sierpnia – data powstania Średzkich Wodociągów

Dzisiaj przypada 110 rocznica otwarcia naszych wodociągów.  22 sierpnia 1911 roku Komisja Rządowa dokonała odbioru całej ówczesnej infrastruktury wodociągowej. Od tego czasu nasza firma leje zdrową wodę.Zachęcamy do zapoznania się z naszą historią w poniższym artykule: POCZĄTEK HISTORII ŚREDZKICH WODOCIĄGÓW MPECWiK Sp. z o.o.