OGŁOSZENIE O KONKURSIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. ogłasza konkurs dla mieszkańców gminy Środa Wlkp. pod hasłem: „Znajdź nieoznakowany hydrant” Przedmiotem konkursu jest odszukanie nieoznakowanego hydrantu zainstalowanego na sieci wodociągowej będącej w posiadaniu Organizatora konkursu. Opis hydratu oraz sposobu oznakowania go znajduje się na stronie internetowej oraz umieszczony został w lokalnej prasie, w […]

ROLA HYDRANTÓW MONTOWANYCH NA SIECI WODOCIĄGOWEJ.

ROLA HYDRANTÓW MONTOWANYCH NA SIECI WODOCIĄGOWEJ. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. dostarcza wodę do mieszkańców prawie całej gminy Środa Wielkopolska oraz sprzedaje wodę hurtowo do gmin ościennych. Tylko miejscowości Jarosławiec, Topola i Januszewo zaopatrywane są w wodę przez Spółdzielnię Mieszkaniową Jarosławiec. Jako przedsiębiorstwo wodociągowe eksploatujemy około 300 km sieci wodociągowej o średnicach od 80mm do […]

ROLA HYDRANTÓW MONTOWANYCH NA SIECI WODOCIĄGOWEJ.

ROLA HYDRANTÓW MONTOWANYCH NA SIECI WODOCIĄGOWEJ. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. dostarcza wodę do mieszkańców prawie całej gminy Środa Wielkopolska oraz sprzedaje wodę hurtowo do gmin ościennych. Tylko miejscowości Jarosławiec, Topola i Januszewo zaopatrywane są w wodę przez Spółdzielnię Mieszkaniową Jarosławiec. Jako przedsiębiorstwo wodociągowe eksploatujemy około 300 km sieci wodociągowej o średnicach od 80mm do […]

Ogłoszenie DYSPOZYTOR w Dziale Zaopatrzenia w Wodę

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. poszukuje osoby na stanowisko: DYSPOZYTOR w Dziale Zaopatrzenia w Wodę Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: Wymagania: Oferujemy: Zainteresowanych kandydatów prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych terminie do 15.07.2021 r. w siedzibie firmy w godzinach od 7:00 do 15:00 lub o przesłanie pocztą na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo […]

Komunikat Rady Nadzorczej MPECWiK Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej,  Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Środzie Wlkp. informuje, że w dniu 11 czerwca 2021r. powołała na stanowisko Prezesa spółki Pana mgr Bartosza Jakuba Bałażyka.                                                             […]

Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020r.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z oo. w Środzie Wlkp. informuje, że w dniu 11 czerwca 2021 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, w trakcie którego zatwierdzone zostało sprawozdanie finansowe  oraz sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w roku 2020r. Burmistrz Piotr Mieloch pełniący funkcję Zgromadzenia Wspólników udzielił absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi Spółki, z wykonania obowiązków w roku […]

KOMUNIKAT w sprawie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

KOMUNIKAT Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Środzie Wielkopolskiej informuje, że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym, dotychczas obowiązująca taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków będzie stosowana do czasu wejścia w życie nowej taryfy. O zmianie taryfy powiadomimy Odbiorców usług w drodze odrębnego komunikatu umieszczonego na stronie internetowej www.wodociagi-sroda.pl oraz w sposób zwyczajowo […]