POCZĄTEK HISTORII ŚREDZKICH WODOCIĄGÓW

Rok 2021 to czas jubileuszu 110-lecia średzkich wodociągów, których spadkobiercą i kontynuatorem działań jest dziś Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej. Początek zdrowego lania wody zaczyna się u zarania XX wieku. W tym czasie Środa znajduje się w granicach Cesarstwa Niemieckiego. To prowincjonalne miasto liczy nieco ponad 7 tyś. mieszkańców i nie ustępuje […]

110 LAT WODOCIĄGÓW W SŁUŻBIE ŚREDZKIEGO SPOŁECZEŃSTWA

Na przełomie 2020/2021 roku obchodzony jest  jubileusz 110-lecia istnienia średzkich wodociągów. Z tej okazji Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej przygotowało szereg publikacji i wydarzeń  dla  mieszkańców naszej gminy. I tak: (Umożliwione będzie wejście na wieżę określonej grupy osób. Wejście na obiekt dzieci poniżej 13 roku życia tylko pod opieką dorosłych). Zapraszamy mieszkańców […]

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW CIEPŁA

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. informuje , że z dniem 13 maja 2021 roku wstrzymuje na wnioski odbiorców dostawę energii cieplnej. Jednocześnie informujemy, że  urządzenia ciepłownicze będą utrzymane w gotowości  do wznowienia dostawy ciepła do dnia  31 maja 2021 r. MPECWiK Sp. z o.o.

Plany inwestycyjne Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej na rok 2021

Plany inwestycyjne Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej na rok 2021.I. Na zbiorowe zaopatrzenie w wodę planujemy przeznaczyć kwotę 4.500.000,00 zł. W roku 2021 zamierzamy zakończyć modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Brodowie, co zapewni zwiększenie produkcji wody dla odbiorców zaopatrywanych z tego ujęcia.Przystąpimy również do realizacji projektu dodatkowego zbiornika wody czystej na Stacji […]