Odwiert nowej studni na ujęciu wody w Trzebisławkach.

Na ujęciu w Trzebisławkach w chwili obecnej trwają prace związana z odwiertem kolejna studni wodociągowej. Roboty są realizowane zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych. Obecnie wykonany został tzw. otwór pilotażowy, który pozwolił jednoznacznie stwierdzić jakie utwory budują poziom wodonośny przewidzianych do zafiltrowania oraz jaka jest jego miąższość. Na podstawie profilu otworu pilotażowego hydrogeolog ustalił ostateczną konstrukcję projektowanej studni – rura […]

22 kwietnia Dzień Ziemi

Dzień Ziemi (ang. Earth Day) to największe ekologiczne święto obchodzone od 1970 roku, w Polsce od 1990r. Tegorocznym motywem przewodnim jest hasło: „Przywróć naszą Ziemię”. W porównaniu do poprzednich lat, wiele konferencji i towarzyszących Dniu Ziemi akcji, które miały na celu promowanie postaw proekologicznych – z powodu pandemii koronawirusa – musiało się przenieść do świata wirtualnego. Z tej okazji  pracownicy […]

22 kwietnia Dzień Ziemi

Dzień Ziemi (ang. Earth Day) to największe ekologiczne święto obchodzone od 1970 roku, w Polsce od 1990r. Tegorocznym motywem przewodnim jest hasło: „Przywróć naszą Ziemię”. W porównaniu do poprzednich lat, wiele konferencji i towarzyszących Dniu Ziemi akcji, które miały na celu promowanie postaw proekologicznych – z powodu pandemii koronawirusa – musiało się przenieść do świata wirtualnego. Z tej okazji  pracownicy […]

śp. Jan Buczkowski 1957 – 2021

Jan Buczkowski urodził się  23 czerwca 1957 r. w Chodzieży. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu oraz Studium podyplomowe na Politechnice Poznańskiej w zakresie: Sieci wodociągowe i kanalizacyjne, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków.  Prywatnie mąż, ojciec, dziadek. Zaraz po studiach, na początku lat 80 tych, ubiegłego stulecia przywędrował do Środy Wielkopolskiej. Swoją karierę zawodową rozpoczął w Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Środzie […]

Zmarł Jan Buczkowski – długoletni prezes MPECWiK Środa Wlkp.

Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że w dniu 03.04.2021 r. w godzinach porannych zmarł Jan Buczkowski, wieloletni prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej. Bardzo trudno znaleźć słowa, które mogłyby opisać śp. Jana Buczkowskiego, człowieka czynu, wielkiej wrażliwości, polityka, społecznika, człowieka wielkiego serca. Rodzinie zmarłego składamy wyrazy najserdeczniejszego współczucia. Rada Nadzorcza i […]