Kolejna instalacja fotowoltaiczna na obiektach MPECWiK.

Zgodnie z naszymi założeniami na ten rok, w chwili obecnej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Trzebisławkach montowana jest instalacja fotowoltaiczna o mocy 39 kWp, składająca się ze 104 szt. modułów monokrystalicznych o mocy 375 Wp/szt. Instalacja ma zostać uruchomiona w ciągu najbliższych tygodni. Jest to już druga instalacja zamontowana na obiektach MPECWiK. W grudniu 2020 r. uruchomiona została instalacja […]

Światowy Dzień Wody zdalnie.

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Wody odbywały się pod hasłem „Docenianie wody”. To świetna okazja, żeby bliżej się przyjrzeć zasobom wody. Wydaje nam się, że woda będzie przez cały czas, niezależnie od tego ile będziemy jej zużywać. Tak jednak nie jest. Dlatego z okazji Światowego Dnia Wody pracownicy MPECWiK Marta Pukacka i Adam Sobczyński spotkali się wirtualnie z uczniami klas 1-3 […]

Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody 2021 obchodzony jest pod hasłem „Docenianie wody”. Co roku 22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Coroczne obchody tego święta mają na celu podnoszenie świadomości mieszkańców, jaką role w życiu człowieka odgrywa woda. To dobry moment, by przypomnieć, że wodę trzeba szanować.W dniu 04.01.2021 r. weszła w życie nowa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z […]

Światowy Dzień Wody zdalnie.

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Wody odbywały się pod hasłem „Docenianie wody”. To świetna okazja, żeby bliżej się przyjrzeć zasobom wody. Wydaje nam się, że woda będzie przez cały czas, niezależnie od tego ile będziemy jej zużywać. Tak jednak nie jest. Dlatego z okazji Światowego Dnia Wody pracownicy MPECWiK Marta Pukacka i Adam Sobczyński spotkali się wirtualnie z uczniami klas 1-3 […]

Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody 2021 obchodzony jest pod hasłem „Docenianie wody”. Co roku 22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Coroczne obchody tego święta mają na celu podnoszenie świadomości mieszkańców, jaką role w życiu człowieka odgrywa woda. To dobry moment, by przypomnieć, że wodę trzeba szanować.W dniu 04.01.2021 r. weszła w życie nowa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z […]

Zakup energii elektrycznej na lata 2022-2023

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp., informuje, że ogłasza przetarg na zakup energii elektrycznej dla obiektów Zamawiającego na lata 2022-2023

OGŁOSZENIE – zmniejszenie ciśnienia wody

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. uprzejmie informuje, że w dniu21/22.03.2021r. (noc niedziela/poniedziałek) w godzinach od 00:00 do 3:00, może nastąpić zmniejszenie ciśnienia wody w sieci wodociągowej naterenie miejscowości: –                Środa Wlkp.,–                Zielniki,–                Janowo,–                Mączniki–                Ruszkowo 1a. Powyższe spowodowane jest koniecznością przeprowadzenia konserwacji urządzeń elektroenergetycznych na terenie Stacji Uzdatniania Wody przyul. Kórnickiej w Środzie Wlkp.. […]

KOMUNIKAT – nowa taryfa dla ciepła.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej informuje, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO.4210.3.2021.ASz1 z dnia 08.03.2021 r. zatwierdzona została nowa taryfa dla ciepła. Nowa Taryfa będzie obowiązywała od 01.04.2021 r.                                                                                                           MPECWiK Środa