Aktualizacja Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Środzie Wielkopolskiej na lata 2020-2023.

Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej uchwałą nr XXX/443/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. zatwierdziła aktualizację wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2020-2023 dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej. W prawdzie Plan ten został uchwalony w roku 2020, ale w trakcie jego realizacji nastąpiły istotne zmiany sytuacji społeczno-ekonomicznej, […]