Budowa budynku garażowo – gospodarczego wraz z instalacjami na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Kórnicka 80 w Środzie Wielkopolskiej.

W tym tygodniu rozpoczęła się budowa budynku garażowo – gospodarczego wraz z instalacjami na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Kórnicka 80 w Środzie Wielkopolskiej. Jest to jeden z elementów rozbudowy i modernizacji tego obiektu.  W przyszłości rozbudowa SUW Kórnicka zakłada budowę dodatkowego zbiornika wody czystej, który zabezpieczy rezerwy dostawy wody dla naszych odbiorców, a dla poprawy funkcjonalności i estetyki […]

INFORMACJA – 24.12.2020 r. BIURA Spółki będą nieczynne.

INFORMACJA – 24.12.2020 r. BIURA Spółki będą nieczynne. Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej uprzejmie informuje, że dzień 24.12.2020 r. został wyznaczony dniem wolnym od pracy, w zamian za święto przypadające w sobotę 26.12.2020 r.  W związku z powyższym w w/w dniu BIURA Spółki będą nieczynne.  Ewentualne awarie należy zgłaszać pod następującymi numerami telefonu: […]