Podpisanie umowy na Przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Brodowie.

Dziś podpisano umowę na Przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Brodowie.  Modernizacja stacji pozwoli zwiększyć jej możliwości produkcyjne do 2400 m3 wody na dobę. Stacja po rozbudowie zapewni prawidłowe wartości parametrów wody dostarczanej dotychczasowym odbiorcom oraz umożliwi potencjalne zaopatrzenie w wodę intensywnie rozbudowujących się terenów mieszkaniowych zaopatrywanych z tego ujęcia.  Powyższe zadanie będzie realizowała firma Instalcompact sp. z o.o. z Tarnowa Podgórnego […]

Odwiert studni Trzebisławki

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. informuje,że zostało wszczęte postępowanie przetargowe zgodnie z regulaminem zamówień sektorowycho wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującym w spółce dla inwestycji : „Odwiert studni głębinowej w miejscowości Trzebisławki gmina Środa Wielkopolska” Postępowanie prowadzone jest w trybie procedury poprzedzonej […]

Rozpoczęcie sezonu grzewczego

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 września 2020 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. rozpoczęło dostawę ciepła do Odbiorców Spółki.Proces uruchomienia ogrzewania i uzyskania odpowiednich temperatur nośnika może potrwać kilkanaście godzin.Przypominamy, że rozpoczęcie ogrzewania w poszczególnych budynkach odbywa się poprzez system regulacyjny, obsługiwany przez zarządców/administratorów tych obiektów. MPECWiK Środa Wlkp

Dzień Wodociągowca inny niż zwykle….

Tradycyjnie w ostatni piątek września każdego roku pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej obchodzą swoje święto – Dzień Wodociągowca. W tym roku obchody tego święta są inne niż zwykle. Z powodu trwającego zagrożenia zdrowia zrezygnowaliśmy ze wspólnego spotkania pracowników mając na uwadze bezpieczeństwo i konieczność przestrzegania zasad dystansu społecznego. Z przyjemnością informujemy, […]

Podpisanie umowy na Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni w Chwałkowie

W dniu 23.09.2020 r. została podpisana umowa z firmą Envirotech na wykonanie zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chwałkowie gmina Środa Wielkopolska wraz z rozbudową laboratorium”.Zaplanowana na lata 2020-2022 inwestycja spowoduje zwiększenie możliwości oczyszczania odebranych ścieków z 5.000 m3/dobę do 10.000 m3/dobę. Rozbudowa budynku Laboratorium pozwoli zwiększyć zakres akredytacji w badaniach wody i ścieków.Koszt inwestycji 9.997.999 złotych. MPECWiK Środa […]

19.09.2020 r. zmianie ulegają przepisy Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Informujemy, że od dnia 19.09.2020 r. zmianie ulegają przepisy Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.W związku z powyższym, modyfikacji ulegną wzory wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz wniosków o zawarcie umowy o zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. MPECWiK Środa Wlkp.

Ogłoszenie konkursu – „Moja mama, mój tata, moja babcia, mój dziadek pracuje w średzkich wodociągach”

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp.  ogłasza : dla dzieci i wnuków pracowników MPECWiK  pod hasłem: „Moja mama, mój tata, moja babcia, mój dziadek pracuje w średzkich wodociągach”.             – 1 grupa od 5 do 10 lat             – 2 grupa od 10 do 14 lat             – 3 grupa od 14 […]

KONKURS PLASTYCZNY na plakat upamiętniający jubileusz 110 lat średzkich wodociągów.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp.  ogłasza :KONKURS PLASTYCZNYna  plakat upamiętniający jubileusz średzkich wodociągów.Hasłem przewodnim konkursu jest:„110 LAT ŚREDZKICH WODOCIĄGÓW” Warunki uczestnictwa:– Konkurs skierowany jest do osób, które  ukończyły 18 rok życia,– plakat o indywidualnym charakterze wykonany w dowolnej technice plastycznej,– praca plastyczna wykonana w formacie A2,– autorem pracy może być tylko […]