MPECWiK pozyskało prawie 2 mln zł na rozbudowę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.

W dniu 9 lipca 2020 r., w Urzędzie Miejskim w Środzie Wielkopolskiej, w obecności wiceburmistrz Marii Mieszczak oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Pawła Wullerta, wiceprezes MPECWiK Bartosz Bałażyk podpisał umowę o przyznaniu pomocy na operację „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Środa Wielkopolska – przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Brodowie, przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zielniki, rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej […]