OGŁOSZENIE TARYFA

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej uprzejmie informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu decyzją      z dnia 14 maja 2018 roku nr PO.RET.070.173.2.2018.MZ zatwierdziło taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.Taryfa weszła w życie 13 czerwca 2018 r. i obowiązuje do 12 czerwca 2021 […]

Wytyczne Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Środzie Wlkp. z dnia 19.05.2020r. w sprawie dokonywania wymiany wodomierzy oraz bezpośredniego odczytu wodomierzy u odbiorcy usł

Wytyczne Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Środzie Wlkp.  z dnia 19.05.2020r.  w sprawie  dokonywania wymiany wodomierzy oraz bezpośredniego odczytu wodomierzy u odbiorcy usług, jak również sposobu określania  ilości pobranej wody/odbioru ścieków przez niektórych odbiorców usług. 1.    Do odwołania zawiesza się wymianę wodomierzy głównych zamontowanych w pomieszczeniach  zlokalizowanych w budynkach jednorodzinnych  u odbiorcy usług.2.    Dopuszcza […]

Ogłoszenie wyników wyborów pracowników do Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp.

Komisja Wyborcza w składzie : stwierdza, że do dnia 08.05.2020 r. do godziny 12.00 ważnie zgłoszono następujących kandydatów na członków Rady Nadzorczej : Kandydaci Ci złożyli pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Ogółem pracowników uprawnionych do głosowania                                  88 W głosowaniu wzięło udział                                                                    88 Głosów ważnych                                                                                  88 Głosów nieważnych                                                                               0 Kandydaci uzyskali w głosowaniu następującą ilość […]