INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY ŚRODA WIELKOPOLSKA

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY ŚRODA WIELKOPOLSKA W związku z wprowadzeniem z dn. 13 marca 2020 r. na terytorium RP stanu zagrożenia epidemiologicznego Zarząd spółki MPECWiK w Środzie Wlkp., uznając, że od utrzymania właściwych warunków higienicznych uzależnione jest zdrowie i życie nas wszystkich – mieszkańców Gminy Środa Wielkopolska i pracowników spółki – postanowił wdrożyć niezbędne procedury zapewniające ciągłość obsługi […]

Wytyczne Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Środzie Wlkp. z dnia 15.03.2020r.

W nawiązaniu do Zarządzenia nr 1/2020 r., z dnia 13 marca 2020 r., Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Środzie Wielkopolskiej, poniżej publikujemy wytyczne Zarządu z dnia 15.03.2020 r. Wytyczne Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów  i Kanalizacji spółka z o.o. w Środzie Wlkp.  z dnia 15.03.2020r.  w sprawie  zasad usuwania awarii przyłączy […]

KOMUNIKAT

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej uprzejmie informuje, że z dniem 12.03.br. wszystkie sprawy związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków oraz dostarczaniem ciepła przez naszą Spółkę załatwiane będą tylko  w Biurze Obsługi Klienta mieszczącym się na parterze budynku przy ul. Harcerskiej 16 w Środzie Wlkp. Jednocześnie, czasowo prosimy o  ograniczenie osobistej […]

OGŁOSZENIE – przerwa w dostawie wody

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. uprzejmie informuje, że w dniu 10.03.2020 r.  w godzinach od 01:00 do 3:00 (NOC z poniedziałku na wtorek), nastąpi przerwa w dostawie wody dla Odbiorców wody na terenie miejscowości: Wyłączenie wody spowodowane jest przebudową sieci wodociągowej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Środzie Wlkp.   Za powstałe utrudnienia przepraszamy.