Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, ,Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Środzie Wielkopolskiej na lata 2020-2023

22 stycznia br. Rada Miejska w Środzie Wlkp. uchwaliła Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu MPECWiK Środa Wielkopolska na lata 2020-2023, który został złożony przez nasze Przedsiębiorstwo zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Złożony przez MPECWiK plan uwzględnia potrzeby Gminy Środa […]