MPECWiK Środa Wlkp. świadczy usługi związane z przeglądem hydrantów przeciwpożarowych

Zastanawiacie się co to za widok? Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy właściciel sieci wodociągowej zobowiązany jest do okresowego przeglądy hydrantów ppoż zainstalowanych na sieci. Regularne przeglądy hydrantów są gwarancją utrzymania wymaganego prawem bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Dlatego zachęcamy właścicieli wewnętrznych sieci i instalacji wodociągowych do skorzystania z naszych usług związanych z przeglądem hydrantów. Przegląd kończy sporządzenie protokołu z badania […]