UWAGA OSZUŚCI !!!

I N F O R M A C J A Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie informuje, że w ostatnim okresie na terenie gminy pojawiły się osoby podające się za pracowników naszej Spółki, by pod pretekstem kontroli lub awarii wejść do domów bądź mieszkań. Po wejściu, wykorzystując nieuwagę mieszkańców, okradają ich z pieniędzy […]

Wizyta Radnych

W sobotę 21 września br. na zaproszenie zarządu MPECWiK radni miejscy i powiatowi mieli możliwość zwiedzić Przepompownię Główną przy ul. Niedziałkowskiego oraz Gminną Oczyszczalnię Ścieków w Chwałkowie wraz z Laboratorium, jak również Stację Uzdatniania Wody przy ul. Kórnickiej w Środzie Wlkp. Wodociągi stwarzają taką okazję raz na kilka lat. Jednak zwiedzanie rozpoczęło się od przepompowni ścieków przy ul. Lotniczej. Monitoring […]

Aleksandra Górska z MPECWiK prelegentką na ogólnopolskiej konferencji

„Wybrane zagrożenia w systemie zaopatrzenia w wodę na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji spółka z o. o w Środzie Wielkopolskiej” były tematem referatu  wygłoszonego w trakcie ogólnopolskiej konferencji „Warsztaty dla Eksploatatorów Stacji Uzdatniania Wody” przez mgr inż. Aleksandrę Górską – koordynatora ds. bezpieczeństwa wody w naszej Spółce. W trakcie prezentacji omawiane były doświadczenia dotyczące zagrożeń jakie mogą wystąpić […]