Interaktywna Mapa Powiatu GEOInfoPortal już dostępna

Informujemy, że Powiat Średzki uruchomił interaktywny portal GESUT (Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu). Interaktywna Mapa Powiatu pozwala sprawdzić  dostępność wszelkiego rodzaju przewodów i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym: Aby zapoznać się z  lokalizacją w/w  obiektów wystarczy wejść na stronę http://powiatsredzki.giportal.pl/ i zaznaczyć Warstwy „Powiat średzki – rastry”, lub kliknąć na ikonkę GEOINFO7 UWAGA: Korzystając z portalu należy pamiętać, że udostępnione w serwisie Geo-Info […]

Zwiedzanie Stacji Uzdatniania Wody

Wczoraj naszą stację uzdatniania wody przy ul.Kórnickiej odwiedziły aż trzy grupy uczestników średzkich półkolonii. Dzieci zapoznały się przede wszystkim ze sposobem wydobywania i uzdatniania wody, a także ze sposobami racjonalnego i oszczędnego korzystania z niej.Słoneczna pogoda sprzyjała zwiedzaniu. 19.07.17 Zwiedz… 19.07.17 Zwiedz… 19.07.17 Zwiedz… 19.07.17 Zwiedz… 19.07.17 Zwiedz… 19.07.17 Zwiedz…

Wody opadowe niszczą oczyszczalnie

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. informuje, że na podstawie prowadzonego monitoringu funkcjonowania sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Środa Wlkp., stwierdzono zwiększone przepływy ścieków w okresach trwania opadów, co jest groźne dla funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrywaniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków […]