Nowe ceny i stawki opłat za wodę i ścieki obowiązujące od 13.06.2019 r. do 12.06.2020r.

O G Ł O S Z E N I E                Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej uprzejmie informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu decyzją      z dnia 14 maja 2018 roku nr PO.RET.070.173.2.2018.MZ zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Taryfa weszła w życie […]

Świat wody w Niepublicznym Przedszkolu Krasnal Hałabała

Dzisiaj nasze pracownice wprowadziły w świat wody zerówkowiczów ze średzkiego Niepublicznego Przedszkola „Krasnal Hałabała”. Podczasprezentacji dzieci dowiedziały się wielu ciekawostek m.in. jak się wodę wydobywa,do czego służy hydrant, jak wyglądają rury wodociągowe i kanalizacyjne, że w ciągu doby 200 litrów strat wody może spowodować kapiący kran oraz że nie można wrzucać do toalety patyczków higienicznych, chusteczek nawilżanych oraz płatków kosmetycznych. […]

Świat wody w Niepublicznym Przedszkolu Krasnal Hałabała

Dzisiaj nasze pracownice wprowadziły w świat wody zerówkowiczów ze średzkiego Niepublicznego Przedszkola „Krasnal Hałabała”. Podczasprezentacji dzieci dowiedziały się wielu ciekawostek m.in. jak się wodę wydobywa,do czego służy hydrant, jak wyglądają rury wodociągowe i kanalizacyjne, że w ciągu doby 200 litrów strat wody może spowodować kapiący kran oraz że nie można wrzucać do toalety patyczków higienicznych, chusteczek nawilżanych oraz płatków kosmetycznych. […]

Przetarg na zakup energii elektrycznej

WARUNKI  ZAMÓWIENIA Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp., ogłasza przetarg na zakup energii elektrycznej dla obiektów Zamawiającego Szczegółowe Warunki Zamówienia zostały opublikowane w dniu 8 maja 2019 roku na stronie internetowej Spółki http://przetargi.wodociagi-sroda.pl/index.php/przetargi/2019-przetargi zakładka przetargi. Podmioty spełniające warunki przetargowe mogą składać pisemne oferty w sekretariacie Spółki ( pokój nr 7) do dnia 27maja 2019 roku  do godz. 10:00. […]

Skrócona analiza ekonomiczna MPECWiK za lata 2002 – 2018

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji prezentuje skróconą analizę ekonomiczną za lata 2002-2018 PRZYCHODY 2002 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ogółem 10.174 tys. zł 18.610 tys. zł 18.643 tys. zł 20.596 tys. zł 23.079 tys. zł 24.295 tys. zł 24.558 tys. zł Woda 1.492.208 m³ 1.534.773 m³ 1.590.467 m³ 1.605.800 m³ 1.605.128 m³ 1.628.827 m³ 1.758.740 m³ […]